[Best June 2021] Unlimited Desi Girls Indian Whatsapp Group Links | Girls WhatsApp Number

indian whatsapp group link marathi,

indian whatsapp group link malayalam,

indian whatsapp group link malaysia,

indian movies whatsapp group links,

indian youtube whatsapp group link,

indian yoga whatsapp group link,

indian whatsapp group links list hindi,

indian whatsapp group link news,

indian news whatsapp group links list,

best indian whatsapp group links


indian movies whatsapp group links|indian whatsapp group link malayalam


Indian Whatsapp Group Links


best indian whatsapp group links|indian whatsapp group link newsindian yoga whatsapp group link| indian girls Whatsapp Group Links


 निक हा दहा वर्षाचा मुलगा होता.  तो त्याच्या आईवडिलांचा एकुलता एक मुलगा होता.  निकचे वडील एक अतिशय व्यस्त उद्योगपती होते जो आपल्या मुलासमवेत वेळ घालवू शकत नव्हता.  निक झोपल्यानंतर तो घरी आला आणि निक सकाळी उठण्यापूर्वी ऑफिसला निघाला होता.  निक त्याच्या वडिलांचे लक्ष वेधून घेत होता.  त्याला त्याच्या मित्रांप्रमाणेच घराबाहेर पडून वडिलांसोबत खेळायचे होते.


 एके दिवशी निकला त्याच्या वडिलांना संध्याकाळी घरी पाहून आश्चर्य वाटले.


 "बाबा, तुला घरी पाहून खूप आश्चर्य वाटले आहे," निक म्हणाला.


 "हो मुला, माझी सभा रद्द झाली. म्हणून मी घरी आहे. पण दोन तासांनंतर मला उड्डाण घ्यायचे आहे," त्याच्या वडिलांनी उत्तर दिले.


 "तू परत कधी येणार?"


 "उद्या दुपार."


 निक थोडा काळ विचारात होता.  मग त्याने विचारले, "बाबा, एका वर्षात आपण किती पैसे कमवाल?"


 निकच्या वडिलांना पळवून नेण्यात आले.  तो म्हणाला, "माझ्या प्रिय मुला, ही खूप मोठी रक्कम आहे आणि तुला ते समजू शकणार नाही."


 "ठीक आहे बाबा, आपण कमावलेल्या रकमेवर खुश आहात का?"


 "हो माझ्या प्रिय. मी खूप आनंदी आहे, आणि खरं तर मी काही महिन्यांत आपली नवीन शाखा आणि नवीन व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करीत आहे. ते उत्तम नाही का?"


 "हो बाबा. ऐकून मला आनंद झाला. मी तुला आणखी एक प्रश्न विचारू शकतो?"


 "हो, प्रिय."


 "बाबा, तुम्ही मला सांगू शकता की तुम्ही दिवसात किंवा अर्ध्या दिवसामध्ये किती कमाई करता?"


 "निक, तू हा प्रश्न का विचारतो आहेस?"  निकचे वडील गोंधळून गेले.


 पण निक चिकाटीने होता.  "कृपया मला उत्तर द्या. तुम्ही एका तासात किती पैसे कमवाल ते सांगाल का?"


 निक च्या वडिलांनी दिले आणि उत्तर दिले, "हे प्रति तास सुमारे 25 / डॉलर असेल."


 निक वरच्या मजल्यावर त्याच्या खोलीकडे धावत गेला, आणि त्याच्या पिगी बँकेसह खाली आला ज्यात त्याच्या बचतीचा समावेश आहे.


 "बाबा, माझ्या पगीच्या बँकेत माझ्याकडे $ 50 आहे. तू माझ्यासाठी दोन तास वाचवू शकशील? मला समुद्रकिनारी जायचे आहे आणि उद्या संध्याकाळी तुझ्याबरोबर जेवण घ्यायचे आहे. कृपया तू तुझ्या वेळापत्रकात चिन्हांकित करशील का?"


 निकचे वडील अवाक होते!


 पालक आपल्या मुलास सर्वात मोठी भेटवस्तू देतात ती म्हणजे वेळ.  पैसा सर्व काही विकत घेऊ शकत नाही!


 एकेकाळी एक माणूस होता जिच्याकडे मोठी बाग होती.  त्याने बरीच फळझाडे लावली आणि त्यांचे फळ येईपर्यंत त्यांची काळजी घेतली.  आता त्याला आपल्या कुटुंबासाठी पैसे मिळवायला फळे काढायचे आणि त्यांना विक्री करायची होती.


 एक दिवस, आपल्या मुलाबरोबर फळं घेताना त्या माणसाला एका अनोळख्या माणसाने झाडाच्या फांदीवर बसून फळं उचलताना पाहिली.  तो माणूस रागावला आणि ओरडला, "अरे तू! तू माझ्या झाडावर काय करतोस? चोरी करायला तुझी लाज नाही?"


 फांदीवर बसलेल्या अनोळखी व्यक्तीने माळीकडे पाहिले, पण त्याने उत्तर दिले नाही.  माळी खूप रागावला आणि पुन्हा ओरडला, "वर्षभर मी या झाडांची काळजी घेतली आहे. तुला माझ्या परवानगीशिवाय फळांचा अधिकार नाही. म्हणून ताबडतोब खाली ये!"


 झाडावरील अनोळखी व्यक्तीने उत्तर दिले, "मी खाली का उतरावे? ही देवाची बाग आहे आणि मी देवाचा सेवक आहे, म्हणून मला हे फळ उचलण्याचा माझा अधिकार आहे. आपण देवाच्या आणि त्याच्या कार्याच्या कामात अडथळा आणू नये  "


 या उत्तरावर माळी खूप आश्चर्यचकित झाले आणि त्याने योजनेचा विचार केला.  त्याने त्या अनोळख्याला झाडावरुन खाली येण्यास सांगितले.  अनोळखी व्यक्ती झाडाच्या खाली चढताच माळी त्याला झाडाला बांधून काठीने मारहाण करू लागला.  "अनोळखी व्यक्ती ओरडू लागली," तू मला का मारतोस? तुला हे करण्याचा अधिकार नाही. "


 माळीकडे लक्ष नव्हते आणि त्याने त्याला मारहाण चालूच ठेवली.  अनोळखी व्यक्ती ओरडली, "तुला देवाचा भय नाही? तू एका निरपराध माणसाला मारहाण करतोस." माळी म्हणाली, "मी का घाबरू?  माझ्या हातातली लाकूड परमेश्वराची आहे आणि मी देवाचा सेवक आहे.  तू देवाच्या आणि त्याच्या सेवकांच्या कामात अडथळा आणू नकोस. ”


 त्या अनोळखी माणसाने संकोच केला आणि ते म्हणाले, "थांब. मला मारहाण करू नका, फळ घेण्याबद्दल मला वाईट वाटते. ही तुमची बाग आहे आणि मी फळ घेण्यापूर्वी तुझी परवानगी घ्यावी. मग, कृपया मला माफ करा आणि मला सोडून द्या."  माळी हसला आणि म्हणाला, "आपल्या चुकीच्या कल्पनांनी कृती करण्यासाठी देवाच्या नावाचा वापर करु नका."


 तर माळीने त्याला सोडले आणि त्याला मुक्त केले.