Whatsapp Dating Group links In Delhi & Mumbai Girls - Dating WhatsApp Group

Whatsapp dating group links in South Africa,

Female WhatsApp Group Link,

Girl Whatsapp Group Link,

Dating WhatsApp group link in USA,

Hyderabad Dating WhatsApp Group Links,

Whatsapp dating group links in Ghana,

Telugu dating WhatsApp group link,

Dating WhatsApp Group Link in Kerala,

Tamil Dating WhatsApp Group Link


Whatsapp Dating Group links In Delhi & Mumbai Girls - [June 2021]Hyderabad Dating WhatsApp Group


dating WhatsApp Group Link


Tamil Dating WhatsApp Group Link |Telugu dating WhatsApp group link


Desi Group NameJoin Link
Kerala Desi Whatsapp GroupClick Here
Tamil WhatsApp Desi Girls Click Here
Aunty Desi WhatsApp GroupsClick Here
Desi Girls WhatsApp GroupClick Here
Pune WhatsApp Desi GroupClick Here
indian Desi WhatsApp GroupClick Here
Desi Girl WhatsApp Group Click Here
Bihar WhatsApp Group linkClick Here
Bhabhi WhatsApp GroupClick Here
Desi Hot WhatsApp GroupClick Here
WhatsApp Desi GroupsClick Here
indian Bhabhi WhatsApp GroupClick Here
Desi Girls Group Links Click Here
indian Desi GroupClick Here
Desi WhatsApp Group LinkClick Here
Desi WhatsApp GroupClick Here
desi Girls WhatsApp GroupClick Here
Bhabhi Group LinkClick Here
Desi chat GroupClick Here
WhatsApp Group DesiClick Here
Desi Bhabhi WhatsAppClick Here
WhatsApp Group links desiClick Here


Whatsapp dating group links in South Africa|Girl Whatsapp Group Link


 सॅम हा एक लोभी आणि स्वार्थी मनुष्य होता.  त्याला नेहमीच पुष्कळ आणि पैशांची इच्छा असायची आणि पैसे कमावण्यासाठी इतरांना फसविण्यास कधीही मागेपुढे पाहिले नाही.  तसेच, त्याने कधीही इतरांसह काहीही सामायिक करण्याची इच्छा केली नाही.  त्याने आपल्या नोकरांना कमी पगाराची मजुरी दिली.


 तथापि, एक दिवस, त्याला एक धडा शिकला ज्याने त्याचे आयुष्य कायमचे बदलले.


 असे घडले की एके दिवशी सॅमची एक छोटी बॅग हरवली होती.  बॅगमध्ये सोन्याची 50 नाणी होती.  सॅमने पिशवीसाठी उच्च व निम्न शोधले, परंतु तो सापडला नाही.  सॅमचे मित्र आणि शेजारीही शोधात सामील झाले, परंतु त्यांचे सर्व प्रयत्न व्यर्थ ठरले.


 दोन दिवसांनंतर सॅमसाठी काम करणार्‍या दहा वर्षांच्या मुलीला ती बॅग सापडली.  तिने तिच्या वडिलांना याबद्दल सांगितले.  तिच्या वडिलांनी ती बॅग हरवलेली असल्याचे ओळखले आणि ताबडतोब ती त्याच्या मालकाकडे नेण्याचा निर्णय घेतला.


 त्याने बॅग पुन्हा त्याच्या मास्टर सॅमला दिली आणि त्या बॅगला 50 सोन्याचे नाणी आहेत का ते तपासायला सांगितले.  नाणी परत मिळवण्यासाठी सॅम उत्साही होता, पण त्याने युक्ती खेळायचा निर्णय घेतला.  तो त्याच्या कर्मचा at्याला ओरडला, "या पिशवीत 75 सोन्याची नाणी होती पण तू मला फक्त 50 दिले! इतर नाणी कोठे आहेत? आपण त्या चोरी केल्या आहेत!"


 हे ऐकून कामगार थक्क झाला आणि त्याने आपल्या निर्दोषतेची बाजू मांडली.  स्वार्थी आणि लोभी, सॅमने कामगारांची कहाणी मान्य केली नाही आणि हा मुद्दा कोर्टात नेण्याचा निर्णय घेतला.


 न्यायाधीशांनी दोन्ही बाजू ऐकल्या.  त्यांनी मुली व कामगाराला बॅगेत किती नाणी सापडल्याची विचारणा केली आणि त्यांनी ते केवळ 50 असल्याची ग्वाही दिली.


 त्याने सॅमची तपासणी केली आणि सॅमने उत्तर दिले, "होय स्वामी, माझ्याकडे माझ्या बॅगेत 75 सोन्याचे नाणी होते आणि त्यांनी मला फक्त 50 दिले. म्हणून त्यांनी 25 नाणी चोरल्या हे उघड आहे!"


 त्यानंतर न्यायाधीशांनी विचारले, "तुमच्या बॅगमध्ये 75 नाणी असल्याची आपल्याला खात्री आहे?"


 सॅमने जोरात होकार दिला.


 त्यानंतर न्यायाधीशांनी आपला निर्णय दिला.


 "सॅमकडे gold 75 सोन्याच्या नाण्यांची बॅग हरवली आणि त्या मुलीकडे सापडलेल्या बॅगमध्ये फक्त coins० नाणी होती, जी बॅग सापडली ती सॅमची नव्हती हे उघड आहे. ती दुसर्‍या कुणी हरवली होती. जर कोणाला बॅग सापडली तर  Gold 75 सोन्याचे नाणी, मी जाहीर करीन की हे सॅमचे आहे. Coins० नाणी गमावल्याची कोणतीही तक्रार नसल्यामुळे, मी त्या मुलीला आणि त्याच्या वडिलांना आज्ञा देतो की त्यांच्या coins० नाणी त्यांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल कौतुकाचे चिन्ह म्हणून घ्या! "


 प्रामाणिकपणा नेहमीच पुरस्कृत आणि लोभ शिक्षा होईल!

 एकदा जंगलाचा राजा सिंह झोपला होता तेव्हा त्याच्यावर एक लहान माऊस धावू लागला.  यामुळे लवकरच सिंहासना जाग आली, ज्याने आपला प्रचंड पंजे उंदीरवर ठेवला आणि त्याचे मोठे जबडे त्याला गिळण्यासाठी उघडले.


 "क्षमा, हे राजा!"  लहान माउस ओरडला.  "या वेळी मला माफ करा. मी कधीही याची पुनरावृत्ती करणार नाही आणि मी कधीही तुझी कृपा विसरणार नाही. आणि कोणालाही माहिती आहे की, आजच्या दिवसात मी तुला एक चांगले वळण लावण्यास सक्षम होऊ!"


 उंदीर त्याला मदत करण्यास सक्षम आहे या कल्पनेने सिंह इतका गुदगुल्या झाला की त्याने आपला पंजा उचलला आणि त्याला जाऊ दिले.


 नंतर, काही शिकारी लोकांनी सिंहाला पकडले आणि त्याला झाडाला बांधले.  त्यानंतर ते त्याला प्राणिसंग्रहालयात नेण्यासाठी वॅगनच्या शोधात निघाले.


 शॉर्ट स्टोरीज मात्र नंतर छोटा माउस पुढे जात होता.  सिंहाची दशा पाहून तो त्याच्याकडे पळाला आणि त्याने त्याला बांधलेल्या दोop्या, जंगलाच्या राजाला वेढले.


 "मी ठीक नव्हतो?"  छोटा माउस म्हणाला, सिंहाला मदत करण्यास खूप आनंद झाला.


 नैतिक: दयाळूपणाच्या छोट्या छोट्या कर्मांना मोठ्या प्रमाणात बक्षीस मिळेल.