Beautiful Indian Girl WhatsApp Group Link | Delhi Girls WhatsApp Groups Links

beautiful indian girl whatsapp group link,

indian cute girl whatsapp group link,

indian girl group whatsapp group link,

indian girl whatsapp group link join,

india girl whatsapp group link join,

indian girls whatsapp group links,

indian whatsapp girl group links list,

india girl number whatsapp group link,

only india girl whatsapp group link,

indian girl whatsapp group link join,

desi girl photos whatsapp group link


 Beautiful Indian Girl WhatsApp Group Link |Delhi Girls Groups Links 


Indian Girl WhatsApp Group Link

india girl number whatsapp group link | Desi Girl WhatsApp Group LinksDesi Group NameJoin Link
Kerala Desi Whatsapp GroupClick Here
Tamil WhatsApp Desi Girls Click Here
Aunty Desi WhatsApp GroupsClick Here
Desi Girls WhatsApp GroupClick Here
Pune WhatsApp Desi GroupClick Here
indian Desi WhatsApp GroupClick Here
Desi Girl WhatsApp Group Click Here
Bihar WhatsApp Group linkClick Here
Bhabhi WhatsApp GroupClick Here
Desi Hot WhatsApp GroupClick Here
WhatsApp Desi GroupsClick Here
indian Bhabhi WhatsApp GroupClick Here
Desi Girls Group Links Click Here
indian Desi GroupClick Here
Desi WhatsApp Group LinkClick Here
Desi WhatsApp GroupClick Here
desi Girls WhatsApp GroupClick Here
Bhabhi Group LinkClick Here
Desi chat GroupClick Here
WhatsApp Group DesiClick Here
Desi Bhabhi WhatsAppClick Here
WhatsApp Group links desiClick Here

indian girl whatsapp group link join| indian cute girl whatsapp group link


 आपल्यापैकी बर्‍याचजणांना हे माहित आहे की एक सुंदर आणि रंगीबेरंगी फुलपाखरू एक अप्रिय कीटकातून येते!  येथे एका फुलपाखराची कहाणी आहे जी सामान्य फुलपाखरूसारखे आयुष्य जगण्यास सक्षम नव्हती.


 एके दिवशी एका माणसाला एक कोकून दिसला.  त्याला फुलपाखरांची आवड होती आणि त्याच्या रंगांच्या आश्चर्यकारक संयोजनाची क्रेझ होती.  खरं तर, तो फुलपाखरूभोवती बराच वेळ घालवत असे.  एका फुलपाखराला कुरुप सुरवंटातून एका सुंदर रूपात रूपांतरित करण्यासाठी कसे संघर्ष करावे हे माहित होते.


 त्याने कोकूनला एक लहान उघडलेला दिसला.  याचा अर्थ असा की फुलपाखरू जगाचा आनंद घेण्यासाठी बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करीत आहे.  फुलपाखरू कोकूनमधून कसे येईल हे पाहण्याचे त्याने ठरविले.  तो फुलपाखरू कित्येक तास शेल तोडण्यासाठी धडपडत होता.  त्याने कोकून आणि फुलपाखरू जवळजवळ 10 पेक्षा जास्त तास घालवले.  फुलपाखरू छोट्याश्या उघड्यातून बाहेर येण्यासाठी तासन्तास धडपडत होता.  दुर्दैवाने, कित्येक तास सतत प्रयत्न करूनही कोणतीही प्रगती झाली नाही.  असे दिसते की फुलपाखरूने प्रयत्न केला आहे आणि आणखी प्रयत्न करु शकत नाही.


 त्या माणसाला फुलपाखरूंबद्दल आवड आणि प्रेम असल्यामुळे त्याने फुलपाखरूला मदत करण्याचे ठरवले.  त्याला एक जोडी कात्री मिळाली आणि फुलपाखरासाठी मोठा सलामी देण्यासाठी कोकून चिमटा आणि उरलेला कोकून काढला.  फुलपाखरू कोणत्याही संघर्ष न करता उदय!


 दुर्दैवाने, फुलपाखरू यापुढे सुंदर दिसत नव्हती आणि त्याचे शरीर लहान आणि वायफळ पंखांनी सुजलेले होते.


 त्या माणसाला आनंद झाला की त्याने फुलपाखरूला अधिक संघर्ष न करता कोकूनमधून बाहेर काढले.  तो फुलपाखरू पाहत राहिला आणि त्याच्या सुंदर पंखांनी तो उडताना पाहण्यास उत्सुक होता.  त्याला वाटले की कोणत्याही वेळी फुलपाखरू त्याचे पंख वाढवू शकते, शरीर संकोचित करेल आणि पंख शरीराला आधार देतील.  दुर्दैवाने, दोन्ही पंख विस्तृत झाले नाहीत किंवा सूजलेले शरीर कमी झाले नाही.


 दुर्दैवाने, फुलपाखरू फक्त विखुरलेले पंख आणि प्रचंड शरीराने रेंगाळले.  हे कधीही उडण्यास सक्षम नव्हते.  जरी मनुष्याने हे चांगल्या हेतूने केले आहे, परंतु त्याला हे ठाऊक नव्हते की केवळ धडपड करून फुलपाखरू सुंदर पंखांनी सुंदर बनू शकतात.


 फुलपाखराच्या कोकूनमधून बाहेर पडण्याचा सतत प्रयत्न केल्यास शरीरात साठविलेले द्रव पंखात रुपांतर होऊ शकते.  अशा प्रकारे, शरीर फिकट आणि लहान होईल आणि त्याचे पंख सुंदर आणि मोठे असतील.


 आम्हाला कोणताही संघर्ष सोडायचा नसल्यास, आम्ही उड्डाण करू शकणार नाही!


 संघर्ष आपल्याला चमकदार बनवतात!


 एकेकाळी, एका मोठ्या गावात एक श्रीमंत आणि श्रीमंत माणूस राहत होता.  त्याने विलासी जीवन जगले.  तो नेहमी आपल्या मित्रांबद्दल आणि नातेवाईकांना त्याच्या संपत्तीबद्दल बढाई मारत असे.


 त्याचा मुलगा दूरच्या शहरात शिक्षण घेत होता आणि तो सुट्टीवर घरी परतला.  तो श्रीमंत माणूस आपल्या मुलाला दाखवायचा होता की तो किती श्रीमंत आहे.  पण त्याचा मुलगा कोणत्याही विलासी जीवनशैलीचा आवडता नव्हता.  तथापि, श्रीमंत माणसाने आपल्या मुलास याची जाणीव करून द्यायची इच्छा केली की आपली जीवनशैली अत्यंत श्रीमंत आहे आणि गरीब लोकांना खूप त्रास सहन करावा लागला आहे.  त्याने गरीब लोकांचे जीवन दर्शविण्यासाठी संपूर्ण शहरात एक दिवसाची भेट ठरविली.


 वडील आणि मुलगा रथ घेऊन संपूर्ण नगरात गेले.  ते दोन दिवसांनी घरी परतले.  गरीब लोकांनी श्रीमंत माणसाचा सन्मान केल्याचे पाहून आणि सुविधा नसल्यामुळे गरिबांना होणा .्या दु: खांचे साक्षीदार झाल्यानंतर आपला मुलगा खूप शांत होता हे वडिलांना आनंद झाला.


 श्रीमंत माणसाने आपल्या मुलाला विचारले, "प्रिय मुला, सहली कशी होती? तुला मजा आली?"


 "हो बाबा, तुझ्याबरोबर ही एक चांगली ट्रिप होती," मुलाने उत्तर दिले.


 "मग, आपण सहलीतून काय शिकलात?"  वडिलांनी विचारले.


 मुलगा गप्प होता.


 "शेवटी गरीबांना कशा प्रकारे त्रास होतो आणि ते प्रत्यक्षात कसे जगतात हे आपल्याला कळले आहे," वडील म्हणाले.


 "नाही बाबा," मुलाने उत्तर दिले.  ते पुढे म्हणाले, "आमच्याकडे फक्त दोन कुत्री आहेत. त्यांच्याकडे 10 कुत्री आहेत. आमच्या बागेत एक मोठा तलाव आहे, परंतु त्यांच्याकडे काहीच अंत नसलेले प्रचंड खाडी आहे! आमच्याकडे विविध देशांकडून लक्झरी आणि महागड्या दिवे आहेत, पण त्यांच्याकडे असंख्य तारे आहेत.  आमच्या रात्री ज्वलंत आमचे एक छोटेसे जागेवर घर आहे, परंतु त्यांच्याकडे मुबलक शेतात असून ती क्षितिजाच्या पलीकडे गेली आहे.आपल्या मालमत्तेभोवती प्रचंड आणि भक्कम तटबंदी आहे.  प्राणी. आम्हाला त्यांच्याकडून अन्न विकत घ्यावं लागेल, पण ते इतके श्रीमंत आहेत की ते स्वतःच अन्न पिकवू शकतात. "


 मुलाचा शब्द ऐकून श्रीमंत वडील स्तब्ध आणि बोलून गेले.


 शेवटी मुलगा जोडला, "बाबा, कोण मला श्रीमंत आणि गरीब कोण आहे हे दाखवल्याबद्दल तुमचे आभार. आम्ही खरोखर किती गरीब आहोत ते मला समजावून दिल्याबद्दल धन्यवाद!"


 खरी संपत्ती पैसे आणि संपत्तीने मोजली जात नाही!  खरी संपत्ती चांगली मैत्री आणि दयाळू नात्यात तयार होते.