[Best 2021+] Indian Girls Whatsapp Group Links- Desi Girls Whatsapp Group Link

Desi indian Girls Whatsapp Group Links,

Indian Desi Girls Whatsapp Group Links,

WhatsApp Group Links Girls

New Whatsapp Group Links aunty,

Facebook Girls Whatsapp Group,

Girls Whatsapp no, mobile number,

Bhabhi, Aunty Whatsapp number,

WhatsApp number college Girls,

WhatsApp Group Links Mumbai Girls


Indian Girls Whatsapp Group Links- Desi Girls Whatsapp Group Link


Indian Girls Whatsapp Group Links


WhatsApp number college Girls|Girls Whatsapp no, mobile numberNew Whatsapp Group Links aunty|Indian Desi Girls Whatsapp Group Links


 जवळपास दोन कुटुंबे राहत होती.  एक कुटुंब सतत भांडत होते तर दुसरा कुटुंब शांतपणे आणि मैत्रीपूर्णपणे जगला.  एके दिवशी शेजारच्या कुटूंबियात किती छान प्रेम होते याविषयी पत्नीने तिच्या नव husband्याला सांगितले…. शेजार्‍यांकडे जा आणि त्यांच्या हितासाठी काय करीत आहे ते पहा.


 नवरा गेला, लपून बसला आणि पाहू लागला.  त्याने मजला स्वच्छ करणारी बाई पाहिली.  अचानक तिला काहीतरी विचलित केले आणि ती धावत स्वयंपाकघरात गेली.  त्यावेळी तिच्या पतीने खोलीत धाव घेतली.  पाण्याची बादली लक्षात न घेता त्याने लाथ मारली आणि सर्व मजल्यांत पाणी शिरले.


 त्याची पत्नी किचनमधून परत आली आणि त्याला म्हणाली… मला माफ करा, प्रिय!  हि माझी चूक आहे.  मी बादली वाटेतून हलविला नाही.


 नव husband्याने उत्तर दिले… नाही, मला माफ करा, प्रिय!  हा माझा दोष आहे, कारण मला ते लक्षात आले नाही.


 तो माणूस घरी परत आला आणि त्याच्या पत्नीने त्याला विचारले की त्यांचे रहस्य काय आहे हे त्याला आढळले का.


 माझ्या मते फरक हा आहे की आम्ही नेहमीच बरोबर असण्याचा प्रयत्न करतो, जेव्हा ते त्यांच्या भागाची जबाबदारी घेण्याचा प्रयत्न करतात.


 शांततापूर्ण संबंध असणे म्हणजे स्वतःच्या भागासाठी वैयक्तिक जबाबदारी घेणे.


 फार पूर्वी डोंगराच्या माथ्यावर एक बाज राहत होता.  टेकडीच्या पायथ्याशी एक वटवृक्ष होते ज्यावर एक कावळा दररोज झोपायचा.  कावळा खूप मूर्ख होता.  तो सर्वांचे अनुकरण करायचा.


 टेकडीच्या वरचा बाज दररोज अन्नाच्या शोधात खाली उडत असे.  कावळ्याने बरीच तास हवेत फिरणारी हूक पाहिली आणि त्याचा शिकार करताच तो खाली झोपी गेला.  लांब पलीकडे दिसणारे डोळे हाफच्या डोळ्याने गिफ्ट केले आणि डोंगराच्या माथ्यावरुन त्याचा बळी शोधून काढला आणि मग खाली जाण्यासाठी बळी पडला.


 “हुं!  जर बाज हे करू शकत असेल तर मीसुद्धा करू शकतो.  त्याला काय वाटते?  एक दिवस, मी त्याच गोष्टी करू शकतो की बाज दाखवीन. "


 काही दिवसानंतर, बाज हवेत फिरत असताना, कावळ्याने हेच करण्याचा निर्णय घेतला.  अचानक झुडूपातून एक बाळ ससा बाहेर आला.  बाजकाने हे पाहिले आणि कावळ्यानेसुद्धा ससा पाहिले.


 कावळ्या हालचाली करण्याआधी, बाज खाली सरकला, त्याच्या जोरदार धारदार टेलन्समध्ये ससाला धरून तो पळून गेला.  “स्वर!” सर्व कावळ्याने आपल्या शिकारसह आकाशात गायब झाल्याचे ऐकले. “हंफ! हे काही मोठे कौशल्य नाही,” कावळ्याने रागाने विचार केला.


 पुढच्याच क्षणी त्याने भोकातून एक मोठा फॅट उंदीर दिसला.  वेळ न घालवता कावळ्या खाली डोकावल्या.  बाजकाप्रमाणे त्याने आपल्या पंजेमध्ये उंदीर पकडण्याचा प्रयत्न केला.


 पण उंदराने कावळ्याला पाहिले आणि तो सरकला, कावळा टेकडीवर कोसळला.  “इयेआ!” कावळ्याने वेदनांनी ओरडले.


 तेवढ्यात बाज खाली उतरत आला.  "मला आशा आहे की, आता तुला माहित आहे की शिकार करणे सोपे नाही आणि त्याचे अनुकरण करणे देखील सोपे नाही," बाज म्हणाला आणि तेथून पळून गेले.


 त्यानंतर, कावळ्याने आयुष्यात कधीही कोणाचेही अनुकरण केले नाही.  ईश्वराने दिलेल्या कर्तृत्वाने ते आनंदाने जगले.