Latest Indian Hot Girls Whatsapp Groups Links || Whatsapp Group Links Hot Girls

Indian hot girl whatsapp group Link,

Desi hot girl whatsapp group link,

Kerala, Tamil hot girls whatsapp group,

hot mallu aunty whatsapp group link,

Malayalam, Kerala whatsapp group link

Marathi hot whatsapp group links,

Pakistan, Pakistani whatsapp group,

 girls whatsapp Group links,

Aunty, bhabhi hot whatsapp group link,

New Whatsapp Group Link


 Indian Hot Girls Whatsapp Groups Links-Whatsapp Group Links


Indian Hot Girls Whatsapp Groups Links


Aunty, bhabhi hot whatsapp group link|Kerala, Tamil hot girls whatsapp Group Link


Desi Group NameJoin Link
Kerala Desi Whatsapp GroupClick Here
Tamil WhatsApp Desi Girls Click Here
Aunty Desi WhatsApp GroupsClick Here
Desi Girls WhatsApp GroupClick Here
Pune WhatsApp Desi GroupClick Here
indian Desi WhatsApp GroupClick Here
Desi Girl WhatsApp Group Click Here
Bihar WhatsApp Group linkClick Here
Bhabhi WhatsApp GroupClick Here
Desi Hot WhatsApp GroupClick Here
WhatsApp Desi GroupsClick Here
indian Bhabhi WhatsApp GroupClick Here
Desi Girls Group Links Click Here
indian Desi GroupClick Here
Desi WhatsApp Group LinkClick Here
Desi WhatsApp GroupClick Here
desi Girls WhatsApp GroupClick Here
Bhabhi Group LinkClick Here
Desi chat GroupClick Here
WhatsApp Group DesiClick Here
Desi Bhabhi WhatsAppClick Here
WhatsApp Group links desiClick Here


Desi hot girl whatsapp group link|Marathi hot whatsapp group links


 एकेकाळी जंगलाच्या शेजारील खेड्यात एक शेतकरी राहत होता.  त्याच्याकडे एक मोठी बाग होती ज्यात सफरचंद वृक्ष आणि इतर झाडे, झाडे आणि सुंदर फुले होती.  जेव्हा शेतकरी लहान मुलगा होता तेव्हा त्याने आपला बराच वेळ सफरचंदच्या झाडाशी खेळायला घालविला.  त्यादिवशी, सफरचंदच्या झाडाने त्याला सफरचंदांचे Choicest दिले होते.  तथापि, जसजसा वेळ गेला तसतसे सफरचंद वृक्ष जुना झाला आणि त्याने फळ देणे थांबविले.


 आता त्या झाडाला शेतक from्याला कोणतेही सफरचंद येत नव्हते म्हणून त्याने ठरवले की झाड निरुपयोगी आहे.  म्हणूनच त्याने झाड तोडून त्याचे लाकूड काही नवीन फर्निचर बनवण्याचा निर्णय घेतला.  त्याला वाटले की झाड जुने आणि मोठे असल्याने त्याला तो बरा करायचा नव्हता आणि त्यामुळे ते उत्तम फर्निचर बनवतील.  तो विसरला की लहानपणी त्याने आपले संपूर्ण बालपण झाडावर चढून सफरचंद खाऊन घालवले होते.


 आता सफरचंद वृक्ष शेजारच्या अनेक लहान प्राण्यांचे घर होते.  यामध्ये गिलहरी, चिमण्या आणि बरीच विविध प्रकारचे पक्षी व कीटकांचा समावेश होता.  जेव्हा शेतक his्याने आपली कु ax्हाडी घेतली आणि झाडाचे तुकडे करण्यास सुरवात केली तेव्हा सर्व लहान प्राणी खाली धावत आले.


 ते सर्वजण शेतक with्याला विनवणी करू लागले.  ते त्या शेतक farmer्याच्या भोवती गोळा झाले आणि म्हणाले, "कृपया झाडाला कापा नका. आम्ही लहान असताना तू तुझ्याबरोबर या झाडाखाली खेळायचो. हे आमचं घर आहे आणि आमच्याकडे जाण्यासाठी अजून जागा नाही".


 शेतकरी अटल होता.  त्याने कु ax्हाड उगारली आणि गोंधळ वाढला.


 "कृपया माझे घर आणि मुले फोडू नका आणि नष्ट करू नका," गिलहरी ओरडली.


 "कृपया माझे घरटे तोडू किंवा नष्ट करू नका," लहान पक्ष्यांनी ओरडले.


 "कृपया सफरचंद वृक्ष तोडू नका."


 शेतकरी मात्र त्याचे बालपण आणि प्राणी मित्र विसरला.  त्याने झाडाला अजून कापायला सुरुवात केली.  सर्व लहान प्राणी हतबल झाले आणि त्यांना कोणत्याही किंमतीत सफरचंदच्या झाडाचे रक्षण करायचे होते.


 लहान प्राणी म्हणाले, "तू शेतात कष्ट घेत असताना आम्ही तुझ्यासाठी गाईन. आम्ही तुझ्या मुलाची काळजी घेऊ. तो रडणार नाही, तर त्याऐवजी मनोरंजन करेल आणि आनंदी होईल. तुला आमची गाणी आवडतील, तुम्हाला वाटणार नाही.  थकलेले


 तथापि, मदतीसाठी त्यांचे ओरडणे कर्णबधिरांच्या कानावर पडले.  त्यांच्या सर्व विनंत्या असूनही शेतकरी वृक्ष तोडत राहिला.


 अचानक त्याला काही चमकदार दिसले.  याची तपासणी केली असता त्यांना समजले की ते मधमाश्याने भरलेले एक मधमाशी आहे.  त्याने थोडे घेतले आणि ते तोंडात ठेवले.  मधची चव त्याच्यातल्या लहान मुलाला जागे करते.  अचानक त्याच्या बालपणीच्या आठवणी परत धावत आल्या.  मध इतका छान चाखला की त्याला जास्त हवे आहे.  यामुळे त्याच्यात आनंदाची भावना निर्माण झाली.  तो हसला आणि उद्गारला, "ह्याची चव अप्रतिम आहे."


 शेतकर्‍याच्या वृत्तीतील बदलाची जाणीव करून, लहान प्राणी एकसंधपणे बोलले: मधमाशी म्हणाली, "मी तुला नेहमी गोड मध देईन."  गिलहरी म्हणाली, "आपणास पाहिजे त्या प्रमाणात काजू वाटून घेईन."  "आम्ही तुम्हाला पाहिजे तितकी गाणी गाऊ."


 शेवटी, त्या शेतकर्‍याला त्याचा मूर्खपणा समजला आणि त्याने आपली कु .्हाडी खाली सोडली.  त्याला समजले की झाडावर बर्‍याच रमणीय प्राण्यांचे घर आहे ज्याने त्याला बर्‍याच गोष्टी पुरविल्या.  त्याच्या लहान मुलाला त्याचे बालपण मिळावे अशी त्याची इच्छा होती.


 शेतक farmer्याला हे समजले की सफरचंद वृक्ष फळही नसतो.  त्याच्यातील लहान मुलाने theपलचे झाड वाचवले.


 त्याने कु the्हाडी फेकून दिली आणि त्या प्राण्यांना म्हणाला, "मी वचन देतो की मी कधीही हे झाड तोडणार नाही. मला माझ्या चुकीची जाणीव झाली आहे आणि आता आपण सर्व शांततेत आणि सौहार्दाने जगू शकता."


 छोट्या प्राण्यांनी मधमाश्यांचे आभार मानले.  जर शेतकर्‍याला मधमाश्या आढळल्या नसत्या तर ते आतापर्यंत बेघर झाले असते.  ते जुन्या सफरचंद वृक्षात आनंदाने जगत राहिले.


 नैतिकः निसर्गातील प्रत्येक सजीव वस्तूंचा काही उपयोग होतो: आपण कोणतीही सजीव वस्तू नष्ट करू नये.