Dating Girls & Boys Whatsapp Group Links- Aunty, Bhabhi Whatsapp Dating Group Links

hyderabad dating whatsapp group links,

telugu dating whatsapp group links,

dating whatsapp group link tamil nadu,

dating whatsapp group link mumbai,

dating whatsapp group link gujarat,

Delhi Dating WhatsApp Group Links,

Randi dating WhatsApp Group Links,

Call Girl dating WhatsApp Group Link,

Call Girl mobile number

Dating Girls mobile number


Dating Girls & Boys Whatsapp Group Links- Aunty, Bhabhi Whatsapp Dating Group Links 


Dating Girls & Boys Whatsapp Group Link


Delhi Dating WhatsApp Group Links|Call Girl dating WhatsApp Group Link


Desi Group NameJoin Link
Kerala Desi Whatsapp GroupClick Here
Tamil WhatsApp Desi Girls Click Here
Aunty Desi WhatsApp GroupsClick Here
Desi Girls WhatsApp GroupClick Here
Pune WhatsApp Desi GroupClick Here
indian Desi WhatsApp GroupClick Here
Desi Girl WhatsApp Group Click Here
Bihar WhatsApp Group linkClick Here
Bhabhi WhatsApp GroupClick Here
Desi Hot WhatsApp GroupClick Here
WhatsApp Desi GroupsClick Here
indian Bhabhi WhatsApp GroupClick Here
Desi Girls Group Links Click Here
indian Desi GroupClick Here
Desi WhatsApp Group LinkClick Here
Desi WhatsApp GroupClick Here
desi Girls WhatsApp GroupClick Here
Bhabhi Group LinkClick Here
Desi chat GroupClick Here
WhatsApp Group DesiClick Here
Desi Bhabhi WhatsAppClick Here
WhatsApp Group links desiClick Here


 dating whatsapp group link mumbai|telugu dating whatsapp Group links


 जंगलात प्रवेश करण्यापूर्वी त्यांनी धोक्याच्या वेळी एकमेकांना मदत करण्याचे वचन दिले.  ते जंगलात जात होते.


 थोड्या वेळाने, त्यांना अनपेक्षितरित्या मोठ्या अस्वलाचा सामना करावा लागला.


 पहिला प्रवासी त्याचे वचन विसरला.  मित्राची काळजी न घेता तो एका झाडावर चढला.


 दुसर्‍या प्रवाशाला झाडावर कसे जायचे हे माहित नाही.  एकट्या अस्वलाला तोंड देणंही शक्य नव्हतं.


 त्याने एक सेकंदाचा विचार केला आणि जमिनीवर पडलो.  त्याने मेलेल्या माणसासारखे वागत.


 अस्वल त्याच्या जवळ आला.  त्याला वास आला आणि तो मेला असा विचार करून निघून गेला.


 अस्वल निघून गेल्यावर झाडाच्या माथ्यावरचा माणूस खाली आला आणि त्याने त्या प्रवाशाला विचारले, “अस्वला तुला काय सांगितले?”


 दुसर्‍या प्रवाशाने सांगितले की, “एखाद्या मित्रावर विश्वास ठेवू नकोस ज्याने संकटात तुला मदत केली असेल.”


 भ्याडपणाची आश्वासने कसोटीस उभे राहत नाहीत.

 एका छोट्याशा गावात एक कुंभार राहत होता.  त्याच्याकडे गाढव होते.  दररोज त्याचे गाढव शेतातून माती आपल्या घरी घेऊन जात असे.  शेतात बरेचसे अंतर असल्यामुळे कुंभाराने मध्यभागी एका झाडाखाली विश्रांती घेतली होती.


 एक दिवस कुंभाराने दोराला जो दोरीने बांधला होता तो तो घेण्यास विसरला.  जेव्हा तो त्या झाडाजवळ पोचला तेव्हा त्याने विचार केला, “आज मी हे गाढव कसे बांधू?  मी झोपलो तर कदाचित पळून जाईल.  “कुंभाराने त्या गाढवाचे कान पेरण्याचे ठरविले जेणेकरून गाढव पळून जाऊ नये.


 परंतु या मार्गाने गाढव आरामदायक होऊ शकला नाही आणि कुंभारालाही आराम मिळाला नाही.  तेथून जात असताना एका संतानं कुंभाराला गाढवाच्या कानात पाहीलं.  मग कुंभारची समस्या काय आहे हे संतांना जाणून घ्यायचे होते.  जेव्हा कुंभाराने त्या संतला समस्या काय आहे हे सांगितले तेव्हा ते शहाणे संत म्हणाले, “तुम्ही त्या गाढवाला रोज तिथे बांधून घ्या.  काल्पनिक दोरी वापरुन त्याला बांधण्याचा ढोंग करा.  मी तुम्हाला सांगतो की तो पळून जाणार नाही. "कुंभाराने संत म्हटल्याप्रमाणे केले.


 तो गाढव सोडून डुलकी घेण्यासाठी गेला.  जेव्हा जागे झाले तेव्हा त्याला आश्चर्य वाटले आणि आराम मिळाला तेव्हा त्याने त्याच ठिकाणी गाढव पाहिले.


 लवकरच कुंभाराने घरी जाण्यासाठी तयार केले.  पण गाढव हलले नाही.  “या गाढवाचे काय चुकले आहे!” कुंभाराने हताशपणे म्हटले.


 सुदैवाने, कुंभाराने पुन्हा ज्ञानी संत पाहिले.  तो संतकडे धावत गेला आणि गाढवाच्या विचित्र वागणुकीबद्दल त्याला सांगितले.  संत म्हणाले, “तू गाढवीला बांधलेस, पण तुला सोडलेस का?” जाऊन त्या गाढवीला जो दोरा बांधला होता त्याचे दोरी उघडण्याचा नाटक कर. ”  कुंभाराने संताच्या सल्ल्याचे पालन केले.


 आता गाढव घरी निघण्यास तयार झाला होता.  कुंभाराला समजले की गाढवे बंधू असलेले गाढव आहे.  कुंभाराने त्या ज्ञानी संताचे आभार मानले आणि आपल्या गाढवाबरोबर आनंदाने घरी गेले.