Whatsapp Groups Links Aunty || Bhabhi || Girls Mobile Number

WhatsApp Group Links Indian 2021,

School girls WhatsApp Group Link,

India WhatsApp Group Links,

Desi Girl WhatsApp Group Join,

News WhatsApp Group Link,

WhatsApp Group link app,

WhatsApp Group link girl India,

Tamil Aunty Whatsapp Group link,

Tamil Girls WhatsApp Group Links,

Tamil WhatsApp Group Links


Whatsapp Groups Links-Aunty, Bhabhi,Girls Mobile Number |aunty Whatsapp Group


Whatsapp Groups Links Aunty


Tamil Aunty Whatsapp Group Links|School Girls WhatsApp Group Link


Desi Group NameJoin Link
Kerala Desi Whatsapp GroupClick Here
Tamil WhatsApp Desi Girls Click Here
Aunty Desi WhatsApp GroupsClick Here
Desi Girls WhatsApp GroupClick Here
Pune WhatsApp Desi GroupClick Here
indian Desi WhatsApp GroupClick Here
Desi Girl WhatsApp Group Click Here
Bihar WhatsApp Group linkClick Here
Bhabhi WhatsApp GroupClick Here
Desi Hot WhatsApp GroupClick Here
WhatsApp Desi GroupsClick Here
indian Bhabhi WhatsApp GroupClick Here
Desi Girls Group Links Click Here
indian Desi GroupClick Here
Desi WhatsApp Group LinkClick Here
Desi WhatsApp GroupClick Here
desi Girls WhatsApp GroupClick Here
Bhabhi Group LinkClick Here
Desi chat GroupClick Here
WhatsApp Group DesiClick Here
Desi Bhabhi WhatsAppClick Here
WhatsApp Group links desiClick Here

WhatsApp Group link app|Desi Girl WhatsApp Group Join |aunty Whatsapp Group Link


 फार पूर्वी, एक गरीब ब्राह्मण आपल्या कुटुंबासमवेत एका छोट्याशा घरात राहत होता.  त्याचे शिष्य त्याला अन्न आणि कपड्यांची मदत करत असत.  तो कसा तरी त्याचा दिवस पार करण्यात यशस्वी झाला.


 एके दिवशी, त्या ब्राह्मणाला त्याच्या एका शिष्याकडून भेट म्हणून दोन वासरे मिळाली.  तो आनंदित झाला.  बछड्यांसाठी चारा आणि धान्याची व्यवस्था करण्यात त्याला अडचण आली असली तरी, त्या दोन बछड्यांना त्याने खायला सांभाळले.  बरीच वर्षे गेली आणि वासरे दोन बैलांमध्ये वाढली.


 एका चोराने बैल पाहिले होते.  “मुर्ख ब्राह्मणांना या बैलांचा योग्य वापर माहित नाही.  "मी बैल चोरुन त्यांची विक्री करीन," असा त्यांचा विचार होता.


 त्या संध्याकाळी चोर ब्राह्मणाच्या घरासाठी निघाला.  जाताना चोरट्याला एका भयंकर राक्षसाने थांबवले.  “मला भूक लागली आहे.  राक्षसाने गडगडाट आवाजात म्हणाला, “मी तुला खाईन, थांबा, प्रिय मित्र, मी चोर आहे मी त्याचा बैल चोरुन ब्राह्मणाच्या घरी जात आहे. माझ्याऐवजी तुम्ही ब्राह्मण खाऊ शकता,  "चोर म्हणाला.


 राक्षस सहमत झाला.  चोर आणि राक्षस पुढे ब्राह्मणाच्या घराकडे निघाले.  त्या ब्राम्हणाच्या घरी पोचल्यावर चोर म्हणाला, “मी बैल घेण्यास निघतो.  मग तुम्ही ब्राह्मण खाऊ शकता. "


 “नाही!  आधी ब्राह्मण खाऊ दे.  मी भुकेला आहे, "राक्षसाने गर्जना केली. दोघे भांडू लागले.


 आवाजाने ब्राह्मणला जाग आली.  राक्षसाला पाहताच त्याने काही मंत्र जप करण्यास सुरवात केली.  राक्षसाने एक तीव्र ओरडली, “एएईईई!” आणि तो अदृश्य झाला.


 मग त्या ब्राम्हणाला घट्ट काठीने पकडले, “तू माझा बैल चोरून नेण्याचा प्रयत्न केलास ना?” आणि त्या चोरट्याला मारहाण केली. अशा प्रकारे ब्राह्मणाने स्वत: ला राक्षसापासून वाचवले आणि शेवटी चोराला शिक्षा केली.


 ब्राह्मण आणि त्याचे शत्रू एकमेकांपासून विभक्त झाले होते.


 एका वृद्धेला तीन मुलगे होते.  तो आनंदी नव्हता.  त्याचे मुलगे एकमेकांशी भांडतात.


 एक दिवस, म्हातारा आपल्या मुलांना म्हणाला.  “माझ्याकडे लाठ्यांचा एक गुंडा आणा.” मुलांनी त्यांच्या सेवकाला असे करण्यास सांगितले. सेरेन्टने तसे केले. काही मिनिटांनंतर तो काठ्या घेवून परत आला.


 मग त्या म्हातार्‍याने आपल्या मुलांना आपल्याकडे बोलावले.  तो त्यांना म्हणाला, “तुमच्या सर्वांसमोर लाठींचे गुंडाळलेले आहे.  तोड ते."


 त्यांनी लाठ्यांचे बंडल तोडण्याचा प्रयत्न केला.  ते अयशस्वी झाले.


 तेव्हा म्हातारा म्हणाला, “आता बंडल घाला.  एकावेळी एक काठी घ्या.  तोड ते."


 प्रत्येक मुलाने एक काठी घेतली.  त्याने तो सहज तोडला.


 वडील आपल्या मुलांना म्हणाले, “माझ्या प्रिय मुलांनो, आता धडा घ्या.  एकमेकांशी भांडण करू नका.  एकत्र राहा.  आपण आनंदी आणि सामर्थ्यवान व्हाल.  संयुक्त आम्ही उभे आणि विभाजित आम्ही पडणे. "


 तीन मुलगे धडे शिकले आणि मृत्यूपर्यंत ते एकत्र राहिले.