Tamil Aunty Images Photos | Tamil Aunty Whatsapp Group Links [2021]

tamil aunty photos,tamil aunty pic,

tamil aunty images,serial aunty photo,

tamil aunty saree photo,

tamil aunty wallpaper,tamil aunty hd photo,

tamil aunty hd images,

tamil aunty actress photos,

tamil aunty navel images,

tamil beautiful aunty photos,

tamil aunties glamour photos,

tamil aunty saree pic,

Tamil Aunty Whatsapp Group Links


Tamil Aunty HD Images Photos


Tamil Aunty Whatsapp Group Links


Tamil Aunty Whatsapp Group Links [2021]Tamil Aunty Images Photos | Tamil Aunty Whatsapp Group Links [2021]

 एकदा मेंढराबरोबर एक लहान मेंढी कुरणात चरत होता.  खूप खोडकर असल्यामुळे लहान मेंढी मेंढ्यापासून काही अंतरावर भटकत होती.  तेथे सापडलेल्या ताज्या आणि चवदार गवतचा आनंद घ्यायला लागला.  हे त्याच्या समुहातून बरेच पुढे आले होते, परंतु त्यास ते ठाऊक नव्हते.


 कोकराला आणखीन एका गोष्टीची माहिती नव्हती: एक लांडगा त्यामागून पहात होता!


 जेव्हा कोकरूला कळले की त्याने आपला मार्ग गमावला आहे आणि कळप पासून बरेच दूर आहे, तेव्हा त्यांनी परत येऊन त्यांच्यात सामील होण्याचे ठरविले.  तथापि, कोकरू एक भुकेलेला आणि धूर्त लांडगा त्याच्या मागे उभा पाहून स्तब्ध झाला.


 कोकरूला समजले की लांडग्यात आत्मसमर्पण करण्याशिवाय पर्याय नाही.


 कोकरूने लांडगाला विचारले, "तू मला खायला घालत आहेस?"


 लांडगा म्हणाला, "हो, कोणत्याही किंमतीला!"


 कोकरू पुन्हा म्हणाला, "पण तू अजून थोडा वेळ थांबशील का? मी खूप घास खाल्ला आहे आणि माझे पोट गवतने भरले आहे. जर तुम्ही मला आता खाल्ले तर तुम्ही घास खात असल्यासारखे वाटेल! कृपया कृपया  गवत पचन होईपर्यंत थांबा. "


 लांडगा सहमत झाला, "अरे हो, मी थांबवीन. तू माझ्या अगोदर इथे आहेस आणि मी आणखी काही काळ थांबू शकतो!"


 कोकरूने लांडगाचे आभार मानले.


 काही काळानंतर, लांडगा कोकराला मारण्यासाठी सज्ज झाला, परंतु कोकराने त्याला पुन्हा थांबवले.


 "प्रिय लांडगा, कृपया अजून थोडा वेळ थांबवा. गवत अजून पचविणे बाकी आहे. जर तुम्ही मला आता खाल्ले तर माझ्या पोटात तुम्हाला भरपूर गवत दिसेल! मला नाचू द्या आणि मग ते सहज पचतील."


 लांडगा सहमत झाला.


 लहान कोकरू थोडावेळ वेडाने नाचला, आणि मग अचानक थांबला.


 लांडगाने काय घडले याची चौकशी केली.


 कोकरू म्हणाला, "संगीत नसल्यामुळे मी नीट नाचू शकत नाही. तुम्ही माझ्या गळ्याभोवती ही घंटा पाहता? तुम्ही ही घंटा उघडून जोरात वाजवू शकता का? मग मी वेगवान नाचू शकतो आणि माझ्या पोटातला घास देखील पचन जलद होईल.  "


 कोकरू खाण्याची इच्छा दाखवून सोडणारा लांडगा काहीही करण्यास तयार होता.  त्याने कोक's्याच्या मानेला बांधलेली बेल काढून सर्व ताकदीने वाजविली.


 इतक्यात मेंढपाळ लहान कोकराचा शोध घेत असता त्या घंटा वाजवताना दिसला.  त्याने लांडगा आणि कोकरू पाहिले.  तो काठीने लांडगाच्या दिशेने पळाला.  मेंढपाळाला काठीने पाहिले, लांडगा पळून गेला आणि कोकरा वाचला!


 शारीरिक शक्ती पुरेशी नसते.  कधीकधी, स्मार्ट बुद्धी असलेले दुर्बल लोक शारीरिकदृष्ट्या बळकट लोकांवर विजय मिळवू शकतात!