Best 333+ Video WhatsApp Group Links | Aunty Video WhatsApp Group Link

Aunty video WhatsApp Group Links,

Girls Video WhatsApp Group Links,

Bhabhi Video WhatsApp Group Links,

Video WhatsApp Group Links,

Tamil Aunty Video WhatsApp Group,

Kerala Girls Video WhatsApp Group Link,

Indian Girls Video WhatsApp Group,

Desi Aunty video WhatsApp Group Link,

Desi Girls Whatsapp Group Link


Video WhatsApp Group Links- Girls Video WhatsApp Group Links


Video WhatsApp Group Links

Desi Aunty video WhatsApp Group Link- Kerala Girls Video WhatsApp Group Link
WhatsApp Group Links- video WhatsApp Group Links- Girls Video WhatsApp Group Link


 एकेकाळी सफरचंदांचे प्रचंड झाड होते.  एक लहान मुलगा झाडाजवळ खेळायला येत असे.  तो रसाळ सफरचंद शोधत असे.  तो झाडाबरोबर खेळत असे आणि सावलीत विश्रांती घेत असे.  या लहान आनंदाच्या गठ्ठ्यानंतर झाडाला आनंद झाला.  एक दिवस, तो मुलगा दु: खी चेहरा घेऊन त्या मुलाकडे येत आहे हे पाहून झाडाला आश्चर्य वाटले.


 “चला लहान मुला!  "माझ्याबरोबर खेळा," झाडाने मुलाला विचारले.


 मुलाने झाडावर ओरडले, “तुझ्यासारख्या झाडाच्या भोवती खेळण्यासाठी मी आता लहान नाही. मला खेळणी हवी आहेत. मला वेगवेगळ्या डिझाईन्स आणि आकारांची खेळणी खरेदी करण्यासाठी पैशांची गरज आहे,” मुलाने त्या झाडाला सांगितले.


 “सॉरी माझ्या प्रिय मुला!  माझ्याकडे पैसे देण्यासाठी तुमच्याकडे पैसे नाहीत.  परंतु आपण माझे सर्व सफरचंद निवडू आणि विकू शकता.  "आपल्याला आपल्या आवडीची खेळणी खरेदी करण्यासाठी पुरेसे पैसे मिळतील," असे सुखद आवाजात त्या झाडाने उत्तर दिले.


 मुलाने सर्व सफरचंद पकडले आणि आनंदाने निघून गेले.  त्याने सफरचंद विकले आणि त्याला पैसे मिळाले.  त्याने त्याच्या आवडीची खेळणी खरेदी केली.


 स्प्रिंग बिड अडीयू आणि शरद byतूतील आला परंतु मुलाचे चिन्ह नव्हते.


 एके दिवशी सकाळी झाडाला त्याचा मित्र दिसला.  तो लहान मुलगा मोठा माणूस झाला होता.


 "येऊन माझ्याबरोबर खेळा" झाडा म्हणाला.


 "मी खेळू शकत नाही.  माझे कुटुंब आता आहे.  आम्हाला आश्रयस्थानांसाठी एक घर हवे आहे.  त्या माणसाने उत्तर दिले.


 “सॉरी!  माझ्याकडे घर नाही.  "पण घर बांधायला तुम्ही माझ्या फांद्या तोडून टाकू शकता," झाडाने त्या माणसाला सांगितले.


 त्या माणसाने झाडाच्या सर्व फांद्या तोडल्या आणि आनंदात निघून गेले.  त्याचा मित्र पुन्हा हसत हसत पाहून झाडाला आनंद झाला.


 तो माणूस एका संध्याकाळी सफरचंदच्या झाडाकडे परतला.


 झाडाने त्या माणसाला विचारले, “चला आणि माझ्याबरोबर खेळा.”


 “मी म्हातारा होत आहे.  मला स्वत: ला विश्रांती देण्यासाठी प्रवासाला जायचे आहे.  त्या माणसाने सफरचंदच्या झाडाला विचारले.


 झाडाने त्या माणसाला सांगितले: “तुमची बोट तयार करण्यासाठी माझी खोड वापरा.


 त्याने खोड कापली व त्यातून नाव काढली.


 तो समुद्रमार्गावर गेला आणि बर्‍याच वेळेस तो कधीच दिसला नाही.


 तो माणूस बर्‍याच वर्षांनंतर परत आला.


 “सॉरी माझ्या मुला!  पण आता माझ्याकडे तुमच्यापुढे ऑफर करण्यासाठी काही नाही.  माझ्याकडे आता तुझ्यासाठी काही नाही.  आणखी सफरचंद नाही… .यापुढे शाखा नाहीत… तुला चढण्यासाठी यापुढे खोड नाही ’’ झाडाने आवाजात दुखावले.


 “काही हरकत नाही… .मलाही चावायला दात नाहीत आणि झाडे चढण्यास मी खूप म्हातारा आहे,” त्या माणसाने उत्तर दिले.


 त्या माणसाने उत्तर दिले, “मला एवढ्या दिवसानंतर विश्रांती घेण्यासाठी जागा पाहिजे आहे.”


 “वृद्ध झाडाची मुळे झुकण्यासाठी सर्वोत्तम जागा आहेत.  चला, माझ्याबरोबर बसा आणि विश्रांती घ्या, "सफरचंदच्या झाडाने त्याच्या आवाजात काळजीने उत्तर दिले.


 म्हातारा खाली बसला.  सफरचंद वृक्ष आनंदी होता आणि अश्रूंनी हसला.


 ही प्रत्येक व्यक्तीची कथा आहे.  वृक्ष आमच्या पालकांना आवडत आहे.  जेव्हा आम्ही तरुण होतो, तेव्हा आम्ही आमच्याशिवाय आपल्या जीवनाची कल्पना करू शकत नाही.  पण जसे आम्ही वाढतो, आम्ही त्यांना सोडतो.  काहीही फरक पडत नाही, पालक नेहमीच असतील आणि आम्हाला आनंदी बनवण्यासाठी सर्व काही देतील.


 एका व्यक्तीने विचारले की एक वृद्ध महिला क्रूझ जहाजात एकटेच का होती?  त्याने पाहिले की ती एकटी असूनही सर्व कर्मचारी, जहाजे अधिकारी, वेटर आणि बसबॉय तिच्याशी परिचित होते.  तर, त्याने वेटरला ती महिला कोण आहे हे 


सांगायला मिळेल या विचारणाने विचारले… तिच्याकडे लाईनची मालकी आहे, परंतु सर्व वेटरला माहित होते की ती शेवटच्या चार जहाजात परत आली होती, परत ते परत.


 एका संध्याकाळी त्याने जेवणाचे खोली सोडत असताना तिचा डोळा घेतला आणि नमस्कार करायला सांगितले.  त्यांनी गप्पा मारल्या आणि त्याने विचारले, "मला समजले की आपण शेवटच्या चार जहाजातून या जहाजात आलात."


 तिने उत्तर दिले, "हो, ते खरं आहे."


 तो म्हणाला, "मला समजत नाही" आणि तिने विराम न देता उत्तर दिले की, “हे नर्सिंग होमपेक्षा स्वस्त आहे. तर, भविष्यात माझे नर्सिंग होम होणार नाही. मी या जलपर्यटनावर राहतो; त्यासाठीची सरासरी किंमत  एक नर्सिंग होम दररोज २०० डॉलर्स आहे. येथे, मला दीर्घ मुदतीची सवलत आणि दररोज १ per$ डॉलर्सची वरिष्ठ सवलत मिळू शकते.त्यामुळे टिप्स आणि अतिरिक्त रोख 


मिळण्यासाठी दिवसाला $ 65 मिळते. मी ते येथे बनवलेले आहे. माझ्याकडे जास्तीत जास्त १० असू शकतात.  एक दिवस जेवण करणे, छान खाणे किंवा खोलीतील सेवेचा अर्थ असा आहे की आठवड्यातून दररोज मी बेडवर ब्रेकफास्ट करू शकतो मला 


विनामूल्य पूल, एक वर्कआउट रूम, फ्री वॉशर आणि ड्रायर आणि दररोज रात्री शो मिळतो मला टूथपेस्ट, रेजर आणि विनामूल्य मिळते.  साबण आणि शैम्पू. ते आपल्याशीही रूग्ण नव्हे तर 


ग्राहकांप्रमाणे वागवतील. अतिरिक्त worth 5 किंमतीच्या टिप्समध्ये संपूर्ण कर्मचारी तुम्हाला मदत करण्यासाठी घासतात. मी दर 7 किंवा 14 दिवसात नवीन लोकांना भेटतो! टीव्ही तुटला आहे? लाइट बल्ब  बदलण्याची आवश्यकता आहे? प्रकरण पुनर्स्थित करण्याची आवश्यकता आहे? काही हरकत नाही! ते 


सर्वकाही निश्चित करतील आणि आपल्या गैरसोयीबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतील. पत्रके आणि टॉवेल्स स्वच्छ करा  खूप दिवस आणि आपल्याला त्यांच्याकडे विचारण्याची देखील गरज नाही.  बोर्डवर नेहमीच डॉक्टर असतो.  माझ्या आयुष्याचा शेवट हाच जगायचा आहे.