Best 999+ South Actress WhatsApp Group Links | Tamil Actress WhatsApp Group Link List

Tamil Actress WhatsApp Group Links,

Bollywood actress WhatsApp Group,

Hollywood actress WhatsApp Group,

Marathi actress WhatsApp Group Link,

Telugu actress WhatsApp Group Link,

Mallu actress WhatsApp Group Link,

Hot actress WhatsApp Group Link,

Hot Tamil actress WhatsApp Group,

Actress WhatsApp Group Link,

WhatsApp Group link


Marathi actress WhatsApp Group Link-Bollywood actress WhatsApp Group


South Actress WhatsApp Group Links

Hot Tamil actress WhatsApp Group link-Mallu actress WhatsApp Group LinkWhatsApp Group link- actress photos video WhatsApp Group Links


 मी एस.एस.राजुलाच्या डेकवर उभा होतो.  जेव्हा ती हळूहळू मद्रास हार्बरच्या बाहेर गेली, तेव्हा मी माझ्या आजोबांना पुन्हा कधीही न दिईपर्यंत लटकविले.  मी जहाजात बसलो तेव्हा मला आनंद झाला.  माझ्यासाठी हा एक नवीन अनुभव होता.


 "तू एकटी प्रवास करत आहेस?"  माझ्या शेजारी उभे असलेल्या व्यक्तीला विचारले


 "हो काका, मी सिंगापूरमध्ये माझ्या आई-वडिलांकडे परत जात आहे," मी उत्तर दिले.


 "तुझे नाव काय आहे?"  त्याने विचारले.


 "वसंत," मी उत्तर दिले.


 मी दिवस शोधून काढला.  हे अगदी मोठ्या घरासारखे दिसत होते.  येथे सुसज्ज खोल्या, एक जलतरण तलाव, घरातील खेळांसाठी एक खोली आणि लायब्ररी होती.  तरीही, फिरण्यासाठी भरपूर जागा होती.


 दुसर्‍या दिवशी सकाळी नाश्ता करुन प्रवासी डायनिंग हॉलमध्ये बसले.  लाऊडस्पीकर गोंधळात पडला आणि मग कर्णधाराचा आवाज जोरात आणि स्पष्ट झाला.  "मित्रांनो आम्हाला नुकताच एक संदेश मिळाला आहे की हिंदी महासागरात वादळ निर्माण होत आहे. मी तुम्हा सर्वांना शांत रहाण्याची विनंती करतो.


 घाबरून चिंता करू नका.  ज्यांना समुद्री-आजाराकडे कल आहे ते कृपया त्यांच्या केबिनमध्येच रहातील.  धन्यवाद."


 सर्वत्र दहशत पसरली होती.  "वृद्ध, आमच्यावर दया करा. माझा एकुलता एक मुलगा सिंगापूरमध्ये माझी वाट पहात आहे."


 एका गृहस्थाने तिला सांत्वन केले की, "काळजी करू नका मॅडम, हा फक्त एक इशारा आहे. आपल्यावर अजिबात परिणाम होणार नाही."


 माझ्या शेजारी बसलेली आणखी एक महिला खूप आजारी दिसत होती.  "रफ हवामान नाही! मी आधीच समुद्रकिनारी आहे.


 खडबडीत समुद्र माझा शेवट होईल! "


 सर्व वडील का अस्वस्थ आहेत हे मला समजू शकले नाही.  मी वाचलेल्या बर्‍याच समुद्री प्रवासांची आठवण झाली.  उत्साहाने मी माझ्या शेजारी बसलेल्या वृद्ध गृहस्थकडे वळलो.  "काका, स्टीमरवर चढलेल्या वादळाचा सामना करणं हे थरारक ठरणार नाही का? तू कधी वादळाच्या वेळी जहाजात गेलो आहेस का?"


 "ते खूप अप्रिय असू शकते, तुम्हाला माहिती आहे," त्याने त्याऐवजी कठोरपणे उत्तर दिले.  “मला एक वेळ आठवत आहे जेव्हा मी प्रवास करत असलेल्या जहाजातून पळत सुटले.


 आम्ही दोन दिवस समुद्रात भटकत होतो. "


 मला माझ्या वर्गातील शिक्षकाची आठवण आली, एका इंग्रजी महिलेने, एक दिवस वर्गात आम्हाला सांगितले, "जेव्हा मी सिंगापूरला जात असताना इंग्रजी चॅनेल ओलांडला तेव्हा 

जिब्राल्टरजवळ एक मोठे वादळ झाले. जहाज हलले आणि तेथून पुढे गेले. केबिनमधील सर्व काही फिरले.  वर आणि खाली. लाऊंजमधील जड पियानोसुद्धा भिंती विरूद्ध क्रॅश झाले. "


 यामुळे माझी कल्पनाशक्ती रानटी झाली.  पुन्हा काकांकडे वळून मी म्हणालो, "आम्ही जेव्हा जेवलो तेव्हा वादळ तुटू लागल्यास मजा होणार नाही? मग टेबलावर, त्यावरील सर्व भोजन आमच्याकडे पळत सुटेल. आणि खुर्च्या, त्यांच्याबरोबर बसलेल्या आमच्याबरोबर  , एक आनंददायी-फेरी असेल. "


 टेबलाभोवती प्रत्येकजण मला घाबरवून पाहत होता.  मी स्वतःला विचार केला, 'अरे हे प्रौढांनो, त्यांना साहस नाही.  ते किती कंटाळवाणे आहेत!


 वादळ फुटले नाही, परंतु संध्याकाळी जोरदार वारा वाहू लागला.  हे जहाज वा of्याकडे वरुन हलवत व पळवून नेणा .्या वा the्याच्या संगीताकडे जात आहे.  त्याविरूद्ध प्रचंड लाटा धडपडत होत्या.  डेक निसरडा असला तरी मी आजूबाजूला धावत 


होतो.  तेवढ्यात जेव्हा मी काकांना रेल्वेवर झुकताना पाहिले.  मीही त्याच्याकडे पळत गेलो, असा विचार करत तोही अनुभव घेत होता.  "गुड मॉर्निंग, काका, हे सुंदर नाही का?"  मी त्याला विचारले.


 पण तो अजिबात ठीक नव्हता.  तो रेलगाडी ओलांडत होता आणि तोंडाबद्दल निळे दिसत होता.  मला त्याच्याबद्दल वाईट वाटले.  "मला काही मदत होईल का? मी डॉक्टरांना बोलवू का? '  मी त्याला विचारले.


 तो उत्तर देऊ शकला नाही, परंतु त्याने फक्त त्याचा हात धरला.


 त्याला पुन्हा झटकून टाकताच त्याने रेलिंगवर झुकले.  त्याच वेळी जहाजावर जोरदार लाट आली.  तो हिंसकपणे लखलखीत पडला आणि तो माणूस जंगलाच्या समुद्रात रेलिंगवरुन घसरला.  एक सेकंद मी स्पॉटवर रुजलो.  मग मी एखाद्याच्याकडे असलेल्यासारखे ओरडले, “मदत करा!”  मदत करा!


 मॅन ओव्हरबोर्ड!  त्याला वाचवा! "मी बराच आवाज केला असेल. पहाटेच्या वेळी मी पादत्राळ घाई केल्याचे ऐकले.


 माझ्या चेह my्यावर अश्रू ओघळत आहेत आणि अस्पष्टपणे ओरडत मी एका अधिका full्याकडे धावले.


 "काय बात आहे? तू इतका आवाज का काढत आहेस?"  त्याने कठोर स्वरात विचारले, तो कर्णधार होता हे पाहून मला आश्चर्य वाटले.


 "अरे सर!"  मी आरामात अस्पष्ट झालो.  "एक माणूस समुद्रात कोसळला. कृपया त्याला वाचवा."


 "कुठे?"  त्याने लगेच सतर्क झाल्यावर विचारले.


 "तिथेच" मी बोट दाखवत म्हणालो.


 त्याने अधिक तपशीलांची प्रतीक्षा केली नाही, परंतु लगेचच अधिका of्यांनी भरलेल्या खोलीकडे धाव घेतली.  "मॅन ओव्हरबोर्ड," तो ओरडला.  "जहाज थांबवा. अँकर ड्रॉप करा. द्रुत!"  त्याच्या सूचना त्वरित पाळल्या गेल्या.  यानंतर कर्णधार 


वरच्या डेकवर धावत गेला.  मी त्याच्या मागोमाग पिछाडीवर राहिलो.  ते म्हणाले, “जीवन-बोटी आणि चालक दल समुद्रामध्ये शिरस्त्राणाच्या दिशेने कमी करा.”  "तिथे एक माणूस आहे."  येथे पुन्हा त्या माणसांनी पटकन त्याचे ऐकले.


 लोक डेकवर गर्दी करू लागले.  "काय सुरु आहे?"  कोणीतरी मला विचारले


 शब्द लवकरच फिरला.  प्रत्येकजण तणावग्रस्त होता.


 फक्त अधूनमधून, "तो तेथे आहे!"  ऐकले जाऊ शकते.  कोणी विचारले, "तो कोण आहे?"


 दुसर्‍याने उत्तर दिले, "माहित नाही."


 त्यादरम्यान दोन जीवाच्या माणसे त्या माणसाकडे गेली.  मी कर्णधाराच्या अगदी जवळ गेलो.  त्याच्या चिंतेत त्याने माझ्या खांद्याला घट्ट पकडले आणि मी डोकावले.


 "तू मला दुखवत आहेस सर" मी निषेध केला.


 "मला माफ करा, प्रिये. आज समुद्र खूप खडबडीत आहे. मला आशा आहे की माझे लोक वेळेत त्याच्यापर्यंत पोहोचू शकतील. माझ्या जहाजाने यापूर्वी कधीही प्रवासी गमावलेला नाही."  तो आपल्या गळ्याभोवती टेकलेल्या दुर्बिणीच्या जोडीमार्फत बचावकार्य पहात होता.


 काय घडत आहे ते पाहण्यासाठी माझ्यासाठी बोट खूप दूर होती.  मी कॅप्टनच्या स्लीव्हवर टगला.


 "ते काय करीत आहेत सर? त्यांनी त्या माणसाला वाचवले का?"  मी त्याला विचारले.


 "त्यांनी त्याला हातांनी धरले आणि ते नावेत खेचत आहेत."  तो मला एक चालू असलेले कॉमेंट्री देत ​​होता.  "अरे काय दुर्दैव! अचानक झालेल्या प्रवाहाने त्या माणसाला आपल्याबरोबर दोन खलाशांना ओढत नेऊन पळवून नेले."  तो चिंताग्रस्त वाटला.


 तेवढ्यात त्याने रेल्वेच्या विरुद्ध प्रवासी गर्दी करताना पाहिले.  "त्या रेलिंगपासून दूर रहा!"  तो ओरडला.  "आम्हाला आणखी एक अपघात नको आहे."  जहाज अँकर सोडले होते परंतु खाली आणि खाली जात होते.


 मी कर्णधाराचे दुर्बिणी घेतले.  आता मला बचावकार्य स्पष्ट दिसत होते.  बचाव बोटीतील क्रूने समुद्राच्या दोन खलाशांना जोरदार दोरी टाकली आणि “कॅच” असा जयघोष केला.  दोघेही चांगले पोहणारे होते आणि लवकरच दोरीला धरले होते.  मग, शक्तिशाली स्ट्रोकने 


ते काकांकडे पोहचले.  त्यातील एकाने त्याला पकडले, तर दुस्याने त्याच्या कमरेला दोरीने बांधले.  काका आणि दोरी यांच्यात सुरक्षित असल्याने, खलाशी परत जीवनातील बोटींकडे पोचले.  बोटीतील बचाव कार्यसंघाने झुकले आणि तिघांना त्यामध्ये अडकवले.  क्षणात बोटी परत जहाजात जात होत्या.


 "देवाचे आभार!"  "त्यांनी त्याला वाचविण्यात यशस्वी केले."  रेलिंगच्या गर्दीत तो प्रवाशांकडे वळला.  "कृपया जेव्हा तो मोठा होईल तेव्हा त्याभोवती गर्दी करु नका. त्याला त्वरित वैद्यकीय सेवा आवश्यक असेल."  मग त्या जहाजातील डॉक्टर त्याला दोन परिचारिका घेऊन उभे राहिले.  एक स्ट्रेचर देखील रेलिंगच्या जवळ आणले जात होते.


 "डॉक्टर! रुग्णासाठी सर्व काही तयार आहे का?"  कर्णधार विचारले.


 "आय, आय, कॅप्टन" डॉक्टरांना होकार दिला.  जहाजातील ऑर्डर पुनर्संचयित करण्यासाठी कॅप्टन तेथून दूर गेला.  मी डॉक्टरकडे गेलो आणि विचारले, "डॉक्टर, तू त्याच्याशी काय वागशील? तो ठीक आहे का?"


 "आय, मला असं वाटतं. सर्व पाणी त्याच्यातून बाहेर काढावं लागेल. त्याला कृत्रिम श्वासोच्छ्वास घ्यावा लागेल आणि गरम ठेवावे लागेल."


 "तू पाणी कसे पंप करतोस?"  मी विचारले.


 "आम्ही त्याला त्याच्या पोटावर ठेवतो आणि तो पर्यंत सर्व काही मिळेपर्यंत मसाज करतो," तो उत्तरला.


 बचाव दल जहाजाजवळ पोहोचताच काकाला स्ट्रेचरवर बसवले आणि ते ताबडतोब दवाखान्याच्या खोलीत गेले.  यानंतर कर्णधार माझ्याकडे आला आणि म्हणाला, "आता पळत जा आणि आपल्या मित्रांसह खेळा. मी व्यस्त आहे, पण जेव्हा मी जाईन तेव्हा तुझ्यासाठी पाठवीन. कदाचित मला तुमच्यासाठी आश्चर्य वाटेल."


 जेव्हा तो वळला, तेव्हा मी रुग्णालयाच्या खोलीत डोकावून पाहतो की ते रुग्णाला काय करीत आहेत हे पाहण्यासाठी.  दोन परिचारिका औषधे आणि सिरिंजने भरलेल्या ट्रेसह तेथे जात आणि तेथून जात.  आणखी एक मामाचे ओले कपडे घेऊन धावत होता.  मी तिला थांबवले आणि काकाला जाणीव आहे का ते विचारले.  ती म्हणाली, "अजून नाही, पण आता तो बरा झाला आहे. थोड्या वेळातच त्याला जाणीव झाली पाहिजे."


 जहाज अजूनही फिरत होते, त्यामुळे मला कोणताही खेळ खेळता आला नाही.  मी जाऊन लाऊंजच्या आरामशीर खुर्चीवर बसलो आणि एक स्टोरी-बुक वाचण्यास सुरुवात केली.  मला तंद्री वाटत होती आणि मी नक्कीच सुस्त झालो आहे.  मला माहित असलेली पुढची टेलिंग कोणीतरी म्हणत होती, "जागे हो मुला, तू वसंत आहेस ना? कॅप्टन तुला त्याच्या केबिनमध्ये पाहू इच्छित आहे."


 माझ्यासमोर उभे राहिलेले नाविक मी पाहिले.


 बचाव कार्याची आठवण करुन घेण्यासाठी मला एक मिनिट लागला आणि कर्णधार मला म्हणाला, "मी तुम्हाला नंतर कॉल करेन."


 मी अधिकाly्याचा उत्सुकतेने पाठपुरावा केला.  “मला आत जा” असे म्हणत त्याने मला कॅप्टनच्या दाराबाहेर सोडले.


 मी ठोठावले आणि आत शिरलो.  कप्तान खोलीच्या मध्यभागी उभा होता.  जेव्हा त्याने मला पाहिले, तेव्हा तो पुढे आला आणि त्याने मला अक्षरश: माझ्या पायावरुन झोकून दिले.  त्याने मला खाली घातले तेव्हा तो अजूनही हसत होता.


 "तुमच्या मित्रांना सांगण्यासारखे भरपूर आहे, अहो? आता डोळे बंद करा."


 मी तसे केले.  काही सेकंदांनंतर, मी ते म्हणाले, "तुझ्यासाठी मी काय केले आहे ते पहा."


 माझे डोळे उघडल्यावर मला एक मोठा तपकिरी रंगाचा बॉक्स दिसला.


 त्यावर लिहिले होते…. "कॅप्टच्या सर्वोत्कृष्ट तक्रारींसह. लिंडसे."


 मी बॉक्स घेतला आणि उत्सुकतेने ते उघडले.  "अगं, किती सुंदर जहाज आहे!"  मी उद्गार काढले.  "हे खरंच माझं आहे का? मी ते ठेवू शकेन?" मखमलीच्या पाठीवर स्नूगली खोटे बोलणे हे जहाजाचे सर्वात सुंदर मॉडेल होते.  त्यावर "बी.आय.एस.एन. आणि कंपनी एस.एस.राजुला" असे लिहिलेले होते.  मी टेबलवर काळजीपूर्वक बॉक्स ठेवला.  मग मी कॅप्टनला हात फिरवले आणि त्याला मिठी मारली व किस केले.


 त्याने माझ्या गालावर ठोकर मारला आणि जेव्हा तो मला बॉक्स उचलत आणि त्याच्या खोलीतून आनंदाने चालत होता तेव्हा त्याने स्मितहास्य केले.  मी भेटलेल्या प्रत्येकाला मी अभिमानाने माझे वर्तमान दाखविले.


 "कॅप्टनने मला काय दिले ते पहा. ते सुंदर नाही का?"


 "होय, खरंच," एकमताचा निर्णय होता?


 त्या दिवशी मी सर्वात आनंदी व्यक्ती होतो.