Jaipur Girls Whatsapp Group Links || Jaipur Whatsapp Group Links collection

jaipur job whatsapp Group link,

jaipur girl whatsapp Group link,

jaipur news whatsapp Group link,

Jaipur Whatsapp Group Links,

jaipur college whatsapp Group link,

Jaipur Rajasthan Whatsapp Group,

Jaipur Market Whatsapp Group,

Jaipur Aunty Whatsapp Group Link,

Jaipur Bhabhi Whatsapp Group,

Jaipur Randi Whatsapp Group Link


Jaipur Girls Whatsapp Group Links-Jaipur Whatsapp Group Links collection 


Jaipur Girls Whatsapp Group Link


Jaipur Randi Whatsapp Group Link|Jaipur Aunty Whatsapp Group Link|Jaipur RajasthanWhatsapp GroupDesi Group NameJoin Link
Kerala Desi Whatsapp GroupClick Here
Tamil WhatsApp Desi Girls Click Here
Aunty Desi WhatsApp GroupsClick Here
Desi Girls WhatsApp GroupClick Here
Pune WhatsApp Desi GroupClick Here
indian Desi WhatsApp GroupClick Here
Desi Girl WhatsApp Group Click Here
Bihar WhatsApp Group linkClick Here
Bhabhi WhatsApp GroupClick Here
Desi Hot WhatsApp GroupClick Here
WhatsApp Desi GroupsClick Here
indian Bhabhi WhatsApp GroupClick Here
Desi Girls Group Links Click Here
indian Desi GroupClick Here
Desi WhatsApp Group LinkClick Here
Desi WhatsApp GroupClick Here
desi Girls WhatsApp GroupClick Here
Bhabhi Group LinkClick Here
Desi chat GroupClick Here
WhatsApp Group DesiClick Here
Desi Bhabhi WhatsAppClick Here
WhatsApp Group links desiClick HereJaipur Aunty Whatsapp Group Link|Jaipur Whatsapp Group Links

 एकेकाळी खूप मोठे जंगल होते.  तेथे एक प्रचंड वटवृक्षावर बरेच कावळे राहत होते.  ते स्वार्थी आणि गर्विष्ठ होते.  ते नेहमीच इतर पक्ष्यांशी भांडत राहिले.  या वागण्याने इतर पक्ष्यांना चीड आली.  त्यांना कोणीही आवडले नाही म्हणून त्यांचे मित्र नव्हते.


 पावसाळा आला की आकाशात गडद ढग जमा झाले.  एक लहान मायना तिच्या घरट्याकडे परत येत होती.  जेव्हा ती वटवृक्षाजवळून जात होती, तेव्हा पाऊस सुरू झाला.  त्या छोट्या मायने विचार केला, “मी पाऊस पडेपर्यंत थोड्या काळासाठी इथे थांबलो.” आणि मी केशरच्या झाडावर थोडावेळ विश्रांती घेतली.


 स्वार्थी कावळ्यांनी तिला झाडावर चढताना पाहिले.  त्यातील एक जण ओरडला, “झाडावरुन खाली उतरा.”  हे झाड आमचेच आहे. "मिथनाने नम्रपणे विनवणी केली," हवामान खराब आहे आणि माझे घरटे या जंगलापासून बरेच दूर आहे. कृपया, भाऊ मला या झाडावर थोडावेळ विश्रांती घेऊ दे. पाऊस थांबण्याबरोबरच मी  माझ्या घरट्यात परत येईन. "


 “हे वटवृक्ष एकाच वेळी सोडा.  किंवा आम्ही तुम्हाला डोकावू. ”इतर कावळे म्हणाले. स्वार्थी कावळ्यांच्या निर्दय प्रवृत्तीने मायनाला घाबरुन घातले. माइनाला उडण्याशिवाय दुसरा कोणताही मार्ग सापडला नाही. मग लगेचच मैना जवळच्या झाडाकडे उडी मारली, जिथे सुदैवाने तिला सापडले.  तुटलेल्या फांद्यामध्ये ती रिकामी आहे आणि तिने तिचा तेथे आश्रय घेतला.


 थोड्या वेळानंतर वादळी वा .्यासह पाऊस जोरदार झाला.  वारा वेगात होता.  पाने आणि फांद्यासुद्धा कावळ्यांना आश्रय देण्यास पुरेशी नव्हती.  कावळ्यांनी आश्रय घेतलेल्या अनेक झाडाच्या अनेक फांद्या गारपिटीने नुकसान आणि जखमी झाल्या.  परंतु वृक्षांमधील पोकळ जागेत मायना सुरक्षित होती.


 त्यातील एक कावळा म्हणाला, “बघ मीना!  ती किती आरामदायक आहे.  चला आपण तिथे जाऊया. "दुसरा कावळा म्हणाला," ती आम्हाला पोकळ वाटून घेईल असे वाटत नाही. जेव्हा तिला या झाडाची गरज पडली तेव्हा तिच्याबद्दल आम्ही सहानुभूती बाळगलो नाही. "  मग दुसरा कावळा म्हणाला, “आपण इतके उद्धट होऊ नये.  आम्ही विसरलो की आम्हाला एखाद्या दिवशी मदतीची आवश्यकता असू शकेल. "


 तेवढ्यात माइना ओरडली, “चला!  माझे मित्र!  या पोकळीवर या.  किंवा तुम्हाला दुखापत होईल.  पाऊस लवकरच थांबणार नाही.  असे दिसते की बराच काळ पाऊस पडेल "


 कावळे खाली पळत खाली गेले.  त्यांनी मायना धन्यवाद दिले.  “आम्ही वाईट, प्रिय मित्रांबद्दल दिलगीर आहोत!  आता आम्ही इतके स्वार्थी होणार नाही. "


 मग कावळ्यांनी त्या झाडाच्या पोकळ जागेत आश्रय घेतला ज्या ठिकाणी मियनाने तिला आश्रय दिला होता.  काही वेळाने पाऊस थांबला.  सर्व पक्षी नवीन मित्र म्हणून आनंदाने आपापल्या घरट्यांकडे गेले.

Previous Post Next Post