[2021+Group] Indian Bhabhi Whatsapp Group Links || Indian Desi Bhabhi Whatsapp Group Links

Indian bhabhi Whatsapp Group,

Indian bhabhi Whatsapp Number,

Indian Girls Whatsapp Number,

Indian Girls Whatsapp Group Link,

Indian wife Whatsapp Group,

Indian wife Whatsapp Number,

WhatsApp Group Links,

Desi bhabhi Aunty Whatsapp Group


Indian wife Whatsapp Number-Indian bhabhi Whatsapp Number


Indian Bhabhi Whatsapp Group Links


Desi bhabhi Aunty Whatsapp Group-Whatsapp Group Links
Indian housewife whatsapp Number-Indian housewife whatsapp Group Links


 एकदा एक अत्यंत वाईट स्वभाव असलेला एक लहान मुलगा होता.  मुलाच्या वडिलांनी त्याला धडा शिकवावा अशी इच्छा केली, म्हणून त्याने त्याला नखांची पिशवी दिली आणि सांगितले की प्रत्येक वेळी तो आपला स्वभाव गमावल्यास त्याच्या लाकडी कुंपणावरील खिळा कापून काढलाच पाहिजे.  या धड्याच्या पहिल्या दिवशी, लहान मुलाने कुंपणात 37 नखे चालविली होती.  तो खरोखर वेडा होता!


 पुढच्या काही आठवड्यांत, लहान मुलाने आपला स्वभाव नियंत्रित करण्यास सुरुवात केली, म्हणून कुंपणात कोरलेल्या नखांची संख्या नाटकीयरित्या कमी झाली.


 त्या लहान मुलाला हे कळले की कुंपणात नखे ठेवण्यापेक्षा आपला स्वभाव धरून ठेवणे सोपे झाले.  मग, अखेर तो दिवस आला जेव्हा त्या लहान मुलाने एकदाचा आपला स्वभावही गमावला नाही आणि तो स्वत: वर इतका अभिमान बाळगला, तो आपल्या वडिलांना सांगण्याची वाट पाहू शकत नव्हता.


 खूश, त्याच्या वडिलांनी सुचवले की आता आपण आपला स्वभाव धरून ठेवू म्हणून दररोज एक खिळे बाहेर काढा.


 कित्येक आठवडे गेले आणि शेवटी असा दिवस आला जेव्हा लहान मुलगा आपल्या वडिलांना सर्व नखे गेलेले सांगू शकला.


 अतिशय हळूवारपणे, वडिलांनी मुलाचा हात घेतला आणि त्याला कुंपणाकडे नेले.


 तो म्हणाला, "मुला, तू खूप चांगले केलेस पण कुंपणातील छिद्रांकडे बघ. कुंपण कधीच सारखा होणार नाही"


 त्याचे वडील बोलणे चालू ठेवत त्या लहान मुलाने काळजीपूर्वक ऐकले.  "जेव्हा आपण रागाने गोष्टी बोलता तेव्हा त्या कायमस्वरुपी चट्टे सोडून देतात. आणि आपण किती वेळा क्षमस्व म्हणाल तरी जखमा अजूनही असतील."

 जेव्हा आपल्याला गरज असेल तेव्हा मदत आणि समर्थन मागणे हे दुर्बलतेचे लक्षण नाही तर शहाणपणाचे लक्षण आहे.


 जंगलाच्या वाटेवर जात असताना डायना आणि तिचे वडील जमिनीवर एका मोठ्या झाडाच्या फांद्याजवळ आले.


 बाबा, मी प्रयत्न केला तर, मी तुम्हाला ती शाखा हलवू शकलो असे वाटते काय?


 मला खात्री आहे की आपण आपली सर्व शक्ती वापरल्यास आपण हे करू शकता.


 डायनाने शाखा उंच करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ती ती हलवू शकली नाही.


 बाबा, तुम्ही चुकीचे होता.  मी ते हलवू शकत नाही.


 लहान मुलीच्या आवाजाने निराशा स्पष्ट झाली.


 आपल्या सर्व सामर्थ्याने पुन्हा प्रयत्न करा.


 तिच्या वडिलांना प्रोत्साहन दिले.


 डायनाने पुन्हा प्रयत्न केला परंतु अयशस्वी.


 बाबा, मी हे करू शकत नाही!


 तरुण स्त्री, मी तुम्हाला सर्व शक्ती वापरण्याचा सल्ला दिला.  तू माझी मदत मागितली नाहीस.


 आपली खरी शक्ती स्वातंत्र्यात नाही तर परस्परावलंबने आहे.  गरज पडल्यास मदतीसाठी विचारणे हे दुर्बलतेचे लक्षण नसून शहाणपणाचे लक्षण आहे.