Girls, Housewife | WhatsApp Group Links || Girls Whatsapp Group Links

New WhatsApp Group Links,

Girls WhatsApp Group Link,

Bhabhi Whatsapp Group Link,

Girls WhatsApp Number,

Aunty Whatsapp Group Link,

Aunty Whatsapp Number,

Girls Mobile Number Whatsapp,

Randi Whatsapp Number 


Girls WhatsApp Number-Girls WhatsApp Group Link


WhatsApp Group Links


Randi Whatsapp Number-Aunty Whatsapp Number


Desi Group NameJoin Link
Kerala Desi Whatsapp GroupClick Here
Tamil WhatsApp Desi Girls Click Here
Aunty Desi WhatsApp GroupsClick Here
Desi Girls WhatsApp GroupClick Here
Pune WhatsApp Desi GroupClick Here
indian Desi WhatsApp GroupClick Here
Desi Girl WhatsApp Group Click Here
Bihar WhatsApp Group linkClick Here
Bhabhi WhatsApp GroupClick Here
Desi Hot WhatsApp GroupClick Here
WhatsApp Desi GroupsClick Here
indian Bhabhi WhatsApp GroupClick Here
Desi Girls Group Links Click Here
indian Desi GroupClick Here
Desi WhatsApp Group LinkClick Here
Desi WhatsApp GroupClick Here
desi Girls WhatsApp GroupClick Here
Bhabhi Group LinkClick Here
Desi chat GroupClick Here
WhatsApp Group DesiClick Here
Desi Bhabhi WhatsAppClick Here
WhatsApp Group links desiClick Here


New Whatsapp Group Links-actress WhatsApp Group Link


 घनदाट जंगलात भयंकर सिंह राहत होता.  तो खूप क्रूर होता.  एके दिवशी सिंह शिकारीच्या जाळ्यात अडकला.  एकामागून एक अनेक प्राणी तेथे गेले.  “कृपया मला मदत करा!” सिंहाने विनवणी केली. पण कोणत्याही प्राण्याने त्याची विनंती ऐकली नाही.


 थोड्या वेळाने एक माणूस जंगलात येऊ लागला.  त्याने सिंह पाहिले.  तो सिंह म्हणाला, “मी भुकेने आणि गुदमरल्यामुळे मरेन.  कृपया, मला मदत करा.  दयाळू माणूस. "तो माणूस विचारशील होता." मी तुला सांगतो की मी तुला कधीही इजा करणार नाही. कृपया आता मला मदत करा. शिकारी आता कधीही होईल, "सिंह म्हणाला.


 त्या माणसाला सिंहाबद्दल वाईट वाटले आणि त्याने पशूला मुक्त केले.  सिंह मुक्त होताच त्याने तीव्र गर्जना सोडली.  “मी बराच काळ पिंज .्यात अडकलो आहे.  मला भूक लागली आहे.  त्या माणसाकडे पाहत सिंहाने म्हणालो, “मी तुला खावेन.” परंतु तू वचन दिले की तू मला इजा करणार नाहीस, ”मनुष्य विनम्र स्वरात म्हणाला.  “हो, मी ते बोललो.  पण फक्त मला सोडवण्यासाठी तुला पटवून देण्यासाठी.  "आता मला खूप भूक लागली आहे," सिंह म्हणाला.


 घाबरलेल्या माणसाने पटकन विचार केला.  तो म्हणाला, “ठीक आहे, आपण मला खाऊ शकता.  परंतु ज्याने तुला सोडविले त्या माणसाला खाण्यात आपण बरोबर आहात की नाही हे न्यायाधीशांनी ठरवा. "


 सिंह सहमत झाला.  त्याला खात्री होती की कोणताही प्राणी त्याच्याविरूद्ध बोलेल.  तेवढ्यात एक सॅक त्या मार्गावर आली आणि त्या सिंहाने त्या जॅकलला ​​न्यायाधीश होण्यास सांगितले.  त्याने सिंहासना उद्देशून म्हटले, “महाराज, हे सर्व कसे घडले ते कृपया मला सांगाल का?” सिंह फक्त इच्छुक होता. त्याने पिंज entered्यात प्रवेश केला आणि पिंजरा दरवाजा बंद केला. सकाळने लगेचच पिंजरा बाहेरून ठोकला.


 “आता सिंह पुन्हा अडकला आहे.  पळून जा, मूर्ख माणूस!  आणि कधीही विचार न करता कोणालाही मदत देऊ नका, "सॅक म्हणाला. घाबरलेला माणूस आपल्या जिवासाठी पळाला. आणि कृतघ्न करणारा सिंह पुन्हा पिंज in्यात अडकला. शिकारी आला आणि त्या सिंहाला आपल्या सर्कसात घेऊन गेला."


 एकदा एक शहाणा राजा होता.  त्याला दोन मुलगे होते.  त्यांना सर्व कला शिकवण्यासाठी त्यांनी अमृत पंडितांची नेमणूक केली.  काही वर्षांनंतर, राजा आजारी पडला.  म्हणून त्याला आपल्या राज्यासाठी पुढचा राजा निवडायचा होता.  त्याला आपल्या मुलांच्या क्षमतांची चाचणी घ्यायची होती.


 त्याने त्या दोघांना बोलावून घेतले आणि प्रत्येकाला खोली दिली.  तो म्हणाला, “तुमची खोली तुम्हाला पाहिजे असलेल्या सर्व गोष्टींनी भरा.  हे काहीही असू शकते!  परंतु मागे जागा शिल्लक राहू नये आणि आपण दुसर्‍याचा सल्ला घेऊ नये! "


 दुसर्‍या दिवशी, राजा मोठ्या मुलाच्या दालनात गेला.  खोली पूर्णपणे गवत सह दाखल केली होती.  मोठ्या मुलाच्या मूर्खपणावर राजाने शोक केला.


 तो धाकटा मुलाला दिलेल्या खोलीत गेला.  पण ते बंद ठेवण्यात आले.  राजाने दार ठोठावले.  लहान मुलाने वडिलांना आत येण्यास सांगितले आणि पुन्हा दार बंद केले.  सर्वत्र अंधार पसरला होता आणि राजा रागाने आपल्या मुलावर ओरडला.


 परंतु धाकटा मुलगा एक मेणबत्ती पेटला आणि म्हणाला, “मी ही खोली भरली आहे.” आता राजाला फार आनंद झाला व त्याने आपल्या मुलास अभिमानाने मिठी मारली.त्याला समजले की धाकटा मुलगा योग्य राजा असेल.Previous Post Next Post