Girlfriend Whatsapp Numbers List || Girlfriend Mobile Number List [2021+ WhatsApp Number]

Marathi Girls Whatsapp Number,

Tamil Aunty Whatsapp Number,

Malayalam Girls Whatsapp Number,

Kerala Girls Whatsapp Number,

Punjabi Girls Whatsapp Number,

Gujrati Girls Whatsapp Number,

Aunty Whatsapp Number,

Bhabhi Whatsapp Number,

WhatsApp Mobile Number,

Letest Whatsapp Group Links


Girlfriend Whatsapp Numbers List | Girlfriend Mobile Number List


Girlfriend Whatsapp Numbers List


Gujrati Girls Whatsapp Number|Tamil Aunty Whatsapp Number


Bhabhi Whatsapp Number|Kerala Girls Whatsapp Number


 एका विशाल तलावामध्ये, बरेच मासे राहत होते.  ते गर्विष्ठ होते आणि त्यांनी कोणाचेही ऐकले नाही.  या तलावामध्ये एक दयाळू मगर देखील राहत होता.


 त्याने माशांना सल्ला दिला, “हे गर्विष्ठ आणि जास्त विश्वास ठेवण्यास पैसे देत नाहीत.  हा तुमचा पडझड होऊ शकतो. "पण माशाने त्याचे ऐकले नाही. ते म्हणतात," मगरी तिथे आहे आणि आम्हाला पुन्हा सल्ला देईल. "


 एका दुपारी मगरी तलावाजवळील दगडाशेजारी विसावा घेत असताना दोन मच्छीमार तेथे पाणी पिण्यासाठी थांबले.


 मच्छीमारांना लक्षात आले की तलावामध्ये बरेच मासे होते.  "दिसत!  हा तलाव माशांनी भरलेला आहे.  उद्या त्यांच्या मासेमारीच्या जाळ्यासह आपण येथे येऊ या, "त्यातील एकाने सांगितले." मी आश्चर्यचकित झालो आहे की आम्ही आधी हे ठिकाण पाहिले नाही! "  दुसर्‍याला उद्गार काढले.


 मगरीने हे सर्व ऐकले.  जेव्हा मच्छीमार निघून गेला तेव्हा तो हळूहळू तलावामध्ये घसरला आणि थेट मासेकडे गेला.  “तुम्ही सर्वजण पहाटेपूर्वी हा तलाव सोडला असता.  पहाटे ते दोन मच्छीमार आपली जाळी घेऊन या तलावावर येणार आहेत, "मगरीला इशारा दिला.


 पण मासे नुकतेच हसले आणि म्हणाले, “येथे बरेच मच्छिमार आहेत ज्यांनी आम्हाला पकडण्याचा प्रयत्न केला.  हे दोघेही आम्हाला पकडणार नाहीत.  "श्री. मगर, आपण आमची चिंता करू नका," असे त्यांनी विनोदी आवाजात सांगितले.


 दुसर्‍या दिवशी सकाळी मच्छिमार आले व त्यांनी त्यांचे जाळे तलावात फेकले.  जाळे मोठे आणि मजबूत होते.  लवकरच सर्व मासे पकडले गेले.  “फक्त जर आपण श्री. मगर यांचे ऐकले असते.  त्याला फक्त मदत करायची होती.  आमच्या अभिमानासाठी आम्हाला आपल्या जीवाचे मोल द्यावे लागतील, ”असे मासे म्हणाले.


 मच्छीमारांनी मूर्ख मासे बाजारात आणले आणि चांगल्या नफ्यासाठी विकले.:


 आपल्या सामान्य आयुष्याच्या कंटाळाला कंटाळून रामाने आध्यात्मिक शोध करण्याचे ठरविले.  त्याने काही दिवस खेड्याजवळील जंगलात घालवण्याचा निर्णय घेतला.  म्हणून, तो दररोज जंगलात ध्यान करीत असे.  जेव्हा जेव्हा त्याला भूक लागेल तेव्हा तो गावात यायचा.  एके दिवशी जंगलाकडे परत येत असताना त्याला एक गंभीर जखमी कोल्हा दिसला.  त्याचे पुढचे पाय पूर्णपणे अलग केले होते.  निसर्ग कोणत्याही प्रकारच्या असमर्थतेबद्दल सौम्य नाही.  आपण आपले पाय गमावल्यास, आपण आपला जीव गमावाल.  तरीही, कोल्हा पोसलेला आणि निरोगी दिसत होता.  रामाला आश्चर्य वाटले.  परंतु त्याने त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि त्याच्या ध्यानस्थानावर लक्ष केंद्रित केले.  सूर्य मावळताच रामाने सिंहाची गर्जना ऐकली.  तो त्याच्या ध्यानाबद्दल विसरला आणि एका झाडावर चढला.  त्याच्या आश्चर्यचकिततेने, एक पूर्ण वाढलेला नर सिंह मांसाचा तुकडा घेऊन आला, कोल्हासमोर ठेवला आणि निघून गेला.  रामाला यावर विश्वासच बसत नव्हता… जर रागावलेला सिंह एखाद्या अपांगलेल्या कोल्ह्याला आहार देत असेल तर.  दुसर्‍या संध्याकाळी सिंह पुन्हा मांसाचा तुकडा घेऊन आला आणि कोल्ह्यासमोर सोडला आणि निघून गेला.  देव त्याला पाठवत आहे असा संदेश म्हणून रामाने घेतला.  त्याचे स्वतःचे स्पष्टीकरण होते… .एकदा या जंगलातील एक अपंग कोल्ह सिंहला खायला घालतो आणि तुम्ही मूर्ख, इकडेच बसा आणि भोजन तुमच्याकडे येईल.


 एक दिवस.  दोन दिवस, तीन दिवस ध्यान हे रामाच्या धडपडीसारखे होते.  सातव्या दिवशी, तो जीवन आणि मृत्यू यांच्यात झगडत होता.  तेवढ्यात एक योगी तेथून जात होते.  त्याने रामाची हतबल होणारी हाके ऐकली आणि त्या आवाजाचे अनुसरण करण्यास सुरवात केली.


 'तुला काय झाले?  तू या स्थितीत का आहेस? '  योगीला विचारले.


 "अरे योगी, कृपया मला मदत करा. मला एक दिव्य संदेश आला. मी निरोप देऊन गेलो आणि मी तसा झाला."


 "काय झालं?"  योगींनी विचारले.


 'पहा, एका अपंग कोल्ह्याला प्रत्येक दिवस संतापलेल्या सिंहाने आहार दिला आहे.  हा ईश्वरी संदेश नाही का? '


 योगीने त्याच्याकडे पाहिले आणि म्हणाले.  "निश्चितपणे .... हा एक दिव्य संदेश आहे, परंतु आपण उदास कोल्ह्यासारखे आणि उदार सिंहासारखे का नाही असे निवडले आहे?"


 चांगले विचार विचार करणे पुरेसे नाही.  चांगले करणे पुरेसे नाही.  इतरांना आपल्या चांगल्या उदाहरणाचे अनुसरण करणे पाहणे पुरेसे चांगले आहे.