Delhi & Jaipur Girls Whatsapp Group Link | Jaipur Whatsapp Group Link

Jaipur delhi Whatsapp Group Link

Jaipur jobs Whatsapp Group Link,

Jaipur Rajasthan Whatsapp Group Link,

Jaipur news Whatsapp Group Link,

Delhi Jaipur Whatsapp Group Link,

Jaipur Grils Whatsapp Group Link,

Delhi Girls Whatsapp Group Link,

Delhi jobs Whatsapp Group Link,

Delhi News WhatsApp Group link


Delhi & Jaipur Girls Whatsapp Group Link | Jaipur jobs Whatsapp Group Link


Delhi & Jaipur Girls Whatsapp Group Link


Jaipur Whatsapp Group Link | Jaipur Grils Whatsapp Group LinkDesi Group NameJoin Link
Kerala Desi Whatsapp GroupClick Here
Tamil WhatsApp Desi Girls Click Here
Aunty Desi WhatsApp GroupsClick Here
Desi Girls WhatsApp GroupClick Here
Pune WhatsApp Desi GroupClick Here
indian Desi WhatsApp GroupClick Here
Desi Girl WhatsApp Group Click Here
Bihar WhatsApp Group linkClick Here
Bhabhi WhatsApp GroupClick Here
Desi Hot WhatsApp GroupClick Here
WhatsApp Desi GroupsClick Here
indian Bhabhi WhatsApp GroupClick Here
Desi Girls Group Links Click Here
indian Desi GroupClick Here
Desi WhatsApp Group LinkClick Here
Desi WhatsApp GroupClick Here
desi Girls WhatsApp GroupClick Here
Bhabhi Group LinkClick Here
Desi chat GroupClick Here
WhatsApp Group DesiClick Here
Desi Bhabhi WhatsAppClick Here
WhatsApp Group links desiClick Here


[Join 222+]Delhi & Jaipur Girls Whatsapp Group Link 2021 | Jaipur Whatsapp Group Link


Tamil WhatsApp Group Links


 एके काळी, एक म्हातारा आपल्या तीन मुलांसमवेत खेड्यात राहत होता.  तीन मुलगे कष्टकरी होते.  तरीही, ते सर्व वेळ भांडले.  वृद्ध व्यक्तीने त्यांना एकत्र करण्याचा खूप प्रयत्न केला पण तो अयशस्वी झाला.  गावक्यांनी त्यांच्या परिश्रम आणि प्रयत्नांचे कौतुक केले तरी त्यांनी त्यांच्या मारामारीवर त्यांची खिल्ली उडविली.


 महिने गेले आणि म्हातारा आजारी पडला.  त्याने आपल्या मुलांना एकत्र राहण्यास सांगितले, परंतु त्यांनी त्याचे ऐकले नाही.  म्हणूनच, त्यांनी त्यांना व्यावहारिक धडा शिकवण्याचा निर्णय घेतला जेणेकरून ते त्यांचे मतभेद विसरून एकत्रित राहतील.


 म्हातार्‍याने आपल्या मुलांना बोलावले.  तो त्यांना म्हणाला, "मी तुम्हाला लाठ्यांचा एक बंडल देईन. प्रत्येक काठी विभक्त करा आणि तुम्हाला प्रत्येक काठी दोन तुकडे कराव्या लागतील. जो कोणी काड्या लवकर तोडतो त्याला अधिक प्रतिफळ मिळेल."

 मुले मान्य झाली.


 त्या म्हातार्‍याने त्या प्रत्येकाला दहा काठ्यांचा बंडल दिला आणि प्रत्येक काडीचे तुकडे करण्यास सांगितले.  त्यांनी काही मिनिटांत लाठ्या तोडल्या.


 आणि पुन्हा ते आपापसात भांडू लागले की कोण प्रथम आहे.


 म्हातारा म्हणाला, "प्रिय मुलांनो, खेळ संपला नाही. आता मी तुमच्या प्रत्येकाला काठीचा आणखी एक गठ्ठा देईन. तुम्हाला लाठ्या वेगळ्या काड्या म्हणून नव्हे तर बंडल म्हणून फोडाव्या लागतील."


 मुलांनी सहमत होऊन लाठीचे बंडल तोडण्याचा प्रयत्न केला.  त्यांनी प्रयत्न केले तरी ते बंडल फोडू शकले नाहीत.  ते काम पूर्ण करण्यात अयशस्वी.


 तिन्ही मुलांनी आपल्या वडिलांना अपयशाला सांगितले.


 लाठीचे बंडल तोडून त्या वृद्धेने उत्तर दिले, "प्रिय मुलानो, पाहा, तुम्ही सहजपणे एकच काडी तुकडे करू शकता परंतु आपण बंडल तोडू शकला नाही! म्हणून जर तुम्ही एकत्र राहिले तर कोणीही तुमचे नुकसान करु शकत नाही. जर  तुम्ही प्रत्येक वेळी आपल्या भावांशी भांडणे करता, कोणीही सहजपणे तुमचा पराभव करु शकतो. मी तुम्हाला एकजूट राहण्याची विनंती करतो. ”


 तिन्ही मुलांनी ऐक्याची शक्ती समजून घेतली आणि आपल्या वडिलांना वचन दिले की परिस्थिती काहीही असेल तर ते सर्व एकत्र राहतील.


 नैतिकः एकता म्हणजे सामर्थ्य!

 एकदा मेंढपाळ मुलगा होता, त्याला मेंढरांची कळप सांभाळायची.  एक दिवस त्याला कंटाळा आला आणि त्याने गावक on्यांवर युक्ती चालविण्याचा निर्णय घेतला.  तो ओरडला, "मदत करा! लांडगा! लांडगा!"


 त्याचे ओरडणे गावक्यांनी ऐकले आणि मेंढपाळ मुलाच्या मदतीसाठी गावातून पळाले.  जेव्हा ते त्याच्याकडे गेले तेव्हा त्यांनी विचारले, लांडगा कोठे आहे?


 मेंढपाळ मुलगा मोठ्याने हसला, "हा, हा, हा! मी तुम्हा सर्वांना फसवले. मी फक्त तुझ्यावर युक्ती खेळत होतो."


 काही दिवसांनंतर, मेंढपाळ मुलाने पुन्हा युक्ती वाजविली.


 तो ओरडला, "मदत! मदत! लांडगा! लांडगा!"  पुन्हा, गावक्यांनी त्याला मदत करण्यासाठी डोंगरावर धाव घेतली आणि पुन्हा त्यांना समजले की मुलाने त्यांना फसविले आहे.  ते इतके खोडकर असल्याबद्दल त्याच्यावर खूप रागावले.


 मग, नंतर कधीच, एक लांडगा खरोखर शेतात शिरला.  लांडगाने एका मेंढीवर हल्ला केला आणि नंतर दुस and्या आणि दुस another्या मेंढीवर हल्ला केला.  मेंढपाळ मुलगा "मदत करा! मदत करा! लांडगा! मदत करा! कुणीतरी!" असा जयघोष करीत खेड्याकडे पळाला.


 गावक्यांनी त्याची ओरड ऐकली पण ते हसले कारण त्यांना ही आणखी एक युक्ती वाटत होती.


 मुलगा जवळच्या गावकger्याकडे पळाला आणि म्हणाला, "एक लांडगा मेंढरांवर हल्ला करीत आहे. मी पूर्वी खोटे बोललो, पण यावेळी ते खरे आहे!"


 शेवटी गावकरी बघायला गेले.  हे खरे होते.  त्यांना लांडगा पळत येताना दिसला आणि गवत पडलेल्या बर्‍याच मेलेल्या मेंढरास त्यांना दिसले.


 जो सत्य बोलतो तेव्हासुद्धा आपण खोट्या बोलणा someone्या एखाद्यावर विश्वास ठेवू शकत नाही.