[New+2021] Bangalore Girls WhatsApp Group Links || Bangalore Girls Dating WhatsApp Group Link

bangalore dating whatsapp Group link,

bangalore Girls whatsapp Group link,

bangalore item whatsapp Group link,

Bangalore whatsapp Group Links,

whatsapp group link Girl bangalore,

bangalore Aunty whatsapp Group link,

dating whatsapp Group bangalore,

bangalore bhabhi whatsapp Group,

bangalore News WhatsApp Group link,

bangalore Dating telegram Group link,

bangalore Girls WhatsApp Number


bangalore Aunty whatsapp Group link-Bangalore whatsapp Group Links


Bangalore Girls WhatsApp Group

bangalore Dating telegram Group link-bangalore bhabhi whatsapp Groupbangalore Girls dating whatsapp Group Link-whatsapp Group Links


 एकदा तर तिथे तीन वाघ होते.  डॅडी वाघ, मम्मी वाघ आणि बेबी वाघ.


 एक दिवस, बेबी वाघ त्याच्या पालकांकडे वळला, “मी गझल आणि मृग खाऊन कंटाळलो आहे.  मला आणखी काही खायचे आहे. "


 “काय प्रिय?” त्याच्या आईने विचारले.


 "मला चॉकलेट पाहिजे आहे."


 "चॉकलेट!"


 “हो चॉकलेट.  मी ऐकले आहे की हे खूप छान आहे. "


 "तुला कुणी सांगितले?"


 "कुणी नाही, मी हे सर्व काही ऐकले आहे."


 “तुम्ही पुन्हा त्या पेंथरांसह लटकला आहात का?  मी तुम्हाला त्या पेंथरांविषयी सांगितले आहे, ते बरे नाहीत. "


 “नाही हे पेंथर्यांकडून नव्हते, मी ते ऐकले, एवढेच.  मी काही चॉकलेट घेऊ शकतो? "


 "आपल्या वडिलांचा शिकार करण्यास आल्यावर मी त्याला विचारतो."


 आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे डॅडी वाघ सर्व काही चॉकलेट मिळवून देण्यासाठी आला होता.  "आमच्या मुलाला जंगलातून थोडे अधिक पाहिले तर बरे होईल," त्याने उत्तर दिले.


 “मग आम्हाला चॉकलेट कोठे मिळेल?  आई वाघाने विचारले.


 “बरं, जंगलाच्या काठावर एक दुकान आहे.  त्यांच्याकडे सर्व प्रकारच्या वस्तू मिळाल्या आहेत आणि त्यांच्याकडे चॉकलेट असणे बंधनकारक आहे. "


 “ठीक आहे,” आईने पिंजरे न आवडल्यास त्याऐवजी चिडखोरपणे उत्तर दिले.
 तिघे वाघ जंगलाच्या काठावर गेले जेथे दुकान होते तेथे.


 “आम्हाला चॉकलेट कसे मिळेल?” बेबी वाघाने विचारले.


 "आत जा आणि घे." डॅडी वाघ म्हणाला. तो दुकानापर्यंत गेला आणि दारे उघडली. अचानक तेथे "वाघ" आणि "मदत" आणि "अरे नाही" ची ओरड झाली आणि सर्व माणसे दुकानातून पळाली.  मागच्या दारातून


 डॅडी वाघ आता दुकानाच्या समोर बाहेर आला, "मला वाटतं की आता सर्वजण दयाळूपणे निघून गेले आहेत."


 "चॉकलेट कोठे आहे?" बेबी वाघाने दुकानात प्रवेश करताच विचारले.


 "इथे.  मला वाटतं. "मम्मी वाघाने काउंटरकडे पहात उत्तर दिले.


 पण बाळ वाघ यापुढे ऐकत नव्हता.  त्याला एक ट्रॉली सापडली होती.


 "मला ढकल, मला ढकल, मला ढकल," तो उडी मारत ओरडला.


 “या सर्व गोष्टी काय आहेत?” मम्मी वाघाने दुकानात फिरत असताना विचारले.


 "मला माहित नाही." डॅडी वाघाने ट्रॉली ढकलण्यास सुरवात केली. "त्यांना ट्रॉलीमध्ये फेकून द्या, घरी आल्यावर आम्ही हे सर्व व्यवस्थित करू शकतो."


 तर हे तीन वाघ दुकानाच्या भोवती धावत आले आणि वेगवेगळ्या वस्तू ट्रॉलीत फेकत असताना बेबी वाघ कोप round्यात चिरडून गेले.  लवकरच ट्रॉलीमध्ये सामान भरले.


 “आम्ही आता काय करू?” मम्मी वाघाने विचारले.


 हे कसे करावे हे माहित असल्यास डॅडी वाघाने आपले खांदे फिरवले असते, परंतु प्रत्युत्तरात ते म्हणाले, “डोंगरावर जा”.


 तिघे वाघ टेकड्यापर्यंत गेले आणि मम्मी वाघाने काउंटरवर उडी मारली.


 “आता काय?” तिने विचारले.


 "तू झाडे उघड आणि त्यात काहीतरी ठेव."


 "कसली गोष्ट?"


 "मला माहित नाही, त्यात काय आहे ते पहा?"


 त्यानंतर मम्मी वाघाने तिच्या पंजेचा वापर करून तो पर्यंतचा प्रयत्न केला.  ते मजल्यावर पडले.


 “अरेरे,” कागदाचे ढीग आणि धातूचे गोल तुकडे पडताच ती म्हणाली.


 "बरं, माझ्याकडे धातूचे गोल तुकडे नाहीत," डॅडी वाघ म्हणाला.


 “आम्ही इतर वस्तूंचे काही कागद काढून त्या पर्यंत सोडायचो.” मम्मीने सुचवले.


 '' हा चॉकलेट आहे का? '' बेबी वाघाने टर्ल घेवून विचारले.


 “मला असं वाटतं.” डॅडी वाघाने उत्तर दिले.


 "आम्ही चॉकलेटमधून पेपर का काढून तोपर्यंत ठेवत नाही." बेबीने सुचविले.


 “चांगली कल्पना,” मम्मी वाघाने उत्तर दिले. म्हणून चॉकलेटच्या दोन ब्लॉकला तोपर्यंत तीन वाघांनी चॉकलेट बार खोडण्यास सुरवात केली, एक चॉकलेटचा आणि दुसरा कागदाचा.


 डॅडी वाघ म्हणाला, "मला योग्य तेवढ्या वेळ काउंटरवर ठेवण्यास मदत करा." तेव्हा दोन प्रौढ वाघांनी काउंटरवर परत वाघ हाताळण्यास सुरुवात केली. दरम्यान, बेबी वाघ चॉकलेटच्या किंचित वितळणा .्या ढिगाकडे पाहतच राहिला.


 "येथे आहे," बेबी वाघाने सांगितले आणि त्याने त्याचे डोके चॉकलेटमध्ये दफन केले.


 मम्मी वाघ म्हणाला, "मुलाला हरकत घेऊ नका." लक्षात ठेवा आम्ही वाघ आहोत आणि आम्ही चॉकलेट नव्हे तर गझले आणि मृग खातो. ट्रॉलीवर परत जा आम्ही जंगलातून मागे ढकलतो. "


 तर बेबी वाघ डोक्यावर सॉसपॅन घेऊन ट्रॉलीच्या समोरून बसला, तर त्याच्या दोन पालकांनी त्याला कार पार्कमधून आणि जंगलाच्या काठावर ढकलले, जेथे ट्रॉलीची चाके चिखलात अडकली.


 “आम्हाला येथून सामान घेऊन जावे लागेल.” डॅडी वाघ म्हणाला.


 तर तीन वाघांनी ट्रॉलीतील सामग्री खाली उतरविली आणि जंगलातल्या त्यांच्या वाघाच्या घरी परत संघर्ष केला.


 "आपल्याला चहासाठी काय पाहिजे आहे?" मम्मी वाघाने विचारले. "गझेल किंवा एंटीलोप?"


 "आईस्क्रीमचे काय?" बेबी वाघाने उत्तर दिले, "मी ऐकले आहे की हे खूप छान आहे."