[June+ 2022] Aunty Whatsapp Number || Bhabhi Whatsapp Number | Girls Mobile Number

Savita Bhabhi Whatsapp Number,

Girls Mobile Number,

BEAUTIFUL GIRLS WHATSAPP NUMBER

DESI GIRL GIRLS NUMBER ONLINE GIRLS, 

WHATSAPP NUMBER GIRLS,

WHATSAPP NUMBER FOR FRIENDSHIP GIRL, 

WHATSAPP NUMBER  LADKI KA NUMBER,  

ONLINE GIRL NUMBER,  

PAKISTANI GIRLS WHATSAPP NUMBER

Ladkiyon ke Whatsapp Number


Aunty Whatsapp Number-Bhabhi Whatsapp Number | Girls Mobile Number


Aunty Whatsapp Number

Ladkiyon ke Whatsapp Number|DESI GIRL GIRLS NUMBER ONLINE GIRLS


Desi Group NameJoin Link
Kerala Desi Whatsapp GroupClick Here
Tamil WhatsApp Desi Girls Click Here
Aunty Desi WhatsApp GroupsClick Here
Desi Girls WhatsApp GroupClick Here
Pune WhatsApp Desi GroupClick Here
indian Desi WhatsApp GroupClick Here
Desi Girl WhatsApp Group Click Here
Bihar WhatsApp Group linkClick Here
Bhabhi WhatsApp GroupClick Here
Desi Hot WhatsApp GroupClick Here
WhatsApp Desi GroupsClick Here
indian Bhabhi WhatsApp GroupClick Here
Desi Girls Group Links Click Here
indian Desi GroupClick Here
Desi WhatsApp Group LinkClick Here
Desi WhatsApp GroupClick Here
desi Girls WhatsApp GroupClick Here
Bhabhi Group LinkClick Here
Desi chat GroupClick Here
WhatsApp Group DesiClick Here
Desi Bhabhi WhatsAppClick Here
WhatsApp Group links desiClick Here


ONLINE GIRL NUMBER|WHATSAPP NUMBER FOR FRIENDSHIP GIRL


 मोहन दास एक श्रीमंत व्यावसायिकाचा मुलगा होता.  त्याच्या वडिलांचा मृत्यू झाल्यावर मोहन दास यांच्याकडे मौल्यवान वस्तू असलेल्या लोखंडी पेट्यात ठेवण्यात आले.  एक दिवस मोहन दास यांना काही कामानिमित्त शहरात जावे लागले.  तर, त्याने लोखंडी पेटी घेतली आणि आपल्या सावकार मित्राकडे दिली.  त्याचे नाव रामसेवक होते.


 “कृपया हा बॉक्स ठेवा  माझ्या वडिलांनी ते मला दिले.  "काही दिवसांनी मी शहरातून परत येईन आणि तुझ्याकडून गोळा करीन," असे मोहन दास रामासेवकांना म्हणाले.


 “तुला काळजी करण्याची गरज नाही.  "मी हा बॉक्स सुरक्षित ठेवेल," रामासेवक म्हणाले.


 मोहन दास यांनी आपला प्रवास आनंदाने सुरू केला.  त्याला माहित होते की त्याचा मौल्यवान लोखंडी पेटी रामासेवकांकडे सुरक्षित आहे.  काही दिवसांनी तो परत आला.  तो आपला मित्र रामसेवक याच्याकडे गेला आणि लोखंडी पेट्याची मागणी केली.  रामसेवकाने जरा आश्चर्य वाटल्यासारखे भासवले, “अरे लोखंडी पेटी!  उंदीरांनी ते खाल्ले.  "मी त्यांना थांबवू शकलो नाही," तो म्हणाला.


 आपला मित्र लोभी आणि बेईमान झाला आहे हे मोहन दासांना कळले.  रामसेवक त्याला फसवण्याचा प्रयत्न करीत होते.  एक हुशार माणूस असल्याने तो बर्‍यापैकी टिकून राहिला.  “रामासेवकांकडून माझा लोखंडी पेटी परत आणण्याचा मार्ग शोधणे आवश्यक आहे,” मोहन दास म्हणाले.


 दुसर्‍या दिवशी मोहन दास रामासेवक कडे गेले आणि म्हणाले, “मित्र!  तू तुझ्या मुलाला माझ्याबरोबर पाठवू शकतोस का?  माझी संपत्ती सांभाळण्यासाठी मला कुणाचीतरी गरज आहे. "


 रामसेवकने थोडा वेळ विचार केला.  तो उगाचच उभा राहिला.  “मोहन दास मूर्ख आहेत असं वाटतं.  "माझ्या मालमत्तेची काळजी घेतल्याबद्दल माझ्या मुलाला तो बक्षीस देईल." रामासेवक विचार केला. मग लगेचच त्याने मान्य केले आणि आपल्या मुलाला मोहन दाससमवेत पाठवले.


 दुसर्‍या दिवशी सकाळी मोहन दास धावत रामासेवककडे आले आणि म्हणाले, “प्रिय मित्रा, एक भयानक घटना घडली आहे.  एक बाज आपल्या मुलाला घेऊन गेला आहे. "


 रामासेवक रागावले आणि त्यांनी अशी मागणी केली की, “एक बाज माझ्या मुलाला कसे घेऊन जाईल?”


 “उंदीर लोखंडी खोकी खाऊ शकतो त्याच प्रकारे,” मोहन दास उत्तरले.


 “मला माफ कर, मित्रा.  "माझी चूक मला जाणवते," रामासेवक बोलतांना त्याच्या आवाजात थोडासा चिंतेसह म्हणाले. आपल्या मित्राची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल त्याला लाज वाटली. त्याने पेटी आपल्या मित्राला परत दिली. दोघेही आनंदी होते आणि कायमचे चांगले मित्र राहिले.


 एकदा रस्त्यावरुन दोन मांजरी जात होती.  तेवढ्यात त्यांना झाडाच्या खाली एक भाकर दिसली.  दोघांनीही त्यावर झेप घेतली आणि एकाच वेळी वडी पकडली.  “ते माझे आहे.  "मी प्रथम पाहिले," एका मांजरीने दावा केला. तर दुसरी म्हणाली, "मी प्रथम त्यावर उधळपट्टी केली आणि तीच माझी आहे."  थोडावेळ झगडा केल्यानंतर एक मांजर म्हणाली, “चला त्यास दोन वाटून घ्या आणि प्रत्येक तुकडा घेऊया.” “खरंच चांगली कल्पना आहे,” दुस cat्या मांजरीने म्हटले.  "पण आता आपण हे कसे विभाजित करू?"


 झाडाच्या फांदीवर बसलेल्या माकराने दोन मांजरींमध्ये घडलेले सर्व काही पाहिले होते.  “ती भाकरी चांगली दिसते.  "मी स्वतःच हे करू शकतो," त्याने विचार केला. हळू हळू तो झाडावरुन खाली आला आणि गोंधळलेल्या मांजरींकडे गेला.


 “हो, माझ्या प्रिय मित्रांनो!  "मी तुला मदत करू शकतो?" माकडाने विचारले. मांजरींनी त्या वानरला समस्या काय आहे हे सांगितले आणि म्हणाले, "तुम्ही आमच्यात न्यायाधीश का नाही?"  माकराने होकार केला तेव्हा मांजरी म्हणाल्या, “कृपया ही भाकर आमच्यासाठी वाटून घ्या.”


 हुशार माकराने हसत हसत भाकरीचे दोन तुकडे केले.  पण एक तुकडा दुसरा होता की थोडा मोठा होता.  “अरेरे!  मी दोन्ही मोठ्या बनविण्यासाठी या मोठ्या तुकड्याचा थोडासा चावा घेईन, माकड म्हणाला, "त्या मोठ्या तुकड्यातून त्याने चावा घेतला. परंतु, त्याने मोठा दंश केला." अरे अगं, आता त्यापेक्षा लहान झाला आहे  दुसरा तुकडा. मला आता या तुकड्यातून थोडेसे चावावे लागेल, "हुशार माकड म्हणाला.


 न्यायाधीश माकराने आणखी एक चाव घेतला.  दोन मांजरी मांजरीच्या समोर बसल्या, त्यांस भाकरीची भाकरी लहान व कमी होत चाललेली आढळली.  माकड्याने जेव्हा संपूर्ण भाकर खाल्ली तेव्हा वानर म्हणाला, “मला माफ करा.  मला त्या भाकरीचे विभाजन करणे खरोखर कठीण होते.  मी आताच जायलाच पाहिजे. "आणि वानर झाडावर उडी मारून निघून गेला." जर आपण आपसात भांडण केले नसते तर आपण ऐक्य टिकवून ठेवले असते आणि आता त्या माकडात जाऊन भूक लागण्याची गरज नव्हती, "  दोन मांजरी म्हणाले.

Previous Post Next Post