[Letest 4000+Group] US Girls Whatsapp Number List || Canada Girls Whatsapp Number

Mexican Girls Whatsapp Mobile Numbers,

Singapore Girls Whatsapp number,

London Girls Whatsapp Number

UK Girls Whatsapp Number for Dating,

Chat England College Girls Phone No

Girls Mobile Number for friendship,

Indian Girls Whatsapp Number,

Pakistani Girls Whatsapp Number

Canada Girls whatsapp Number


US Girls Whatsapp Number List-US | Canada Girls Whatsapp Group Number


US Girls Whatsapp Number


UK Girls Whatsapp Number for Dating|Singapore Girls Whatsapp numberDesi Group NameJoin Link
Kerala Desi Whatsapp GroupClick Here
Tamil WhatsApp Desi Girls Click Here
Aunty Desi WhatsApp GroupsClick Here
Desi Girls WhatsApp GroupClick Here
Pune WhatsApp Desi GroupClick Here
indian Desi WhatsApp GroupClick Here
Desi Girl WhatsApp Group Click Here
Bihar WhatsApp Group linkClick Here
Bhabhi WhatsApp GroupClick Here
Desi Hot WhatsApp GroupClick Here
WhatsApp Desi GroupsClick Here
indian Bhabhi WhatsApp GroupClick Here
Desi Girls Group Links Click Here
indian Desi GroupClick Here
Desi WhatsApp Group LinkClick Here
Desi WhatsApp GroupClick Here
desi Girls WhatsApp GroupClick Here
Bhabhi Group LinkClick Here
Desi chat GroupClick Here
WhatsApp Group DesiClick Here
Desi Bhabhi WhatsAppClick Here
WhatsApp Group links desiClick Here

Girls Mobile Number for friendship|Pakistani Girls Whatsapp Number


 एकेकाळी गोपी नावाचा एक शेतकरी खेड्यात राहत असे.  त्याच्याकडे काही एकर जमीन होती.  एक जोरदार दुपारी, गरीब शेतकरी आपले शेत खोदत होता.  अचानक, त्याच्या कुदळने काहीतरी धडक दिली.  मग त्याने त्याचे खोदणे चालू ठेवले.  गोपी


 म्हणाले, "हा एक मोठा धातूचा भांडे आहे. शंभराहून अधिक लोकांना तांदूळ उकळवायला तेवढे मोठे होते." याचा मला काही उपयोग होणार नाही असे वाटत नाही. मी आणखी खोल खोदतो. कदाचित मला आणखी काही सापडेल  , "गोपी विचार केला.  तो खोदत राहिला.


 त्याने बराच वेळ खोदल्यानंतर गोपीला थकल्यासारखे वाटले.  “त्याचा काही उपयोग नाही.  "या क्षेत्रात काहीही नाही" त्याने विचार केला. मग त्याने लगेच निराशेने कुदळ भांड्यात टाकले आणि थोडा विश्रांती घेण्यासाठी झाडाखाली बसलो.


 थोड्या वेळाने, जेव्हा तो निघून जाण्यासाठी उठला, तेव्हा त्याला त्याच्या डोळ्यावर विश्वास नव्हता.  भांड्यात शंभर कुदळ होते.  “हा एक जादूचा भांडे आहे.  "हा आंबा मी भांड्यात ठेवतो आणि काय होते ते पाहतो," गोपींनी विचार केला. मग गोपीने भांड्यात 

एक आंबा ठेवला. आश्चर्यचकित झाल्यावर त्याला भांड्यात शंभर आंबे सापडला. गोपी भांडे आपल्या घरी घेऊन गेला आणि तेथे ठेवला.  कोणालाही याची जाणीव होऊ नये म्हणून गुप्त जागा.


 त्यानंतर, त्याने त्यामध्ये बर्‍याच गोष्टी टाकल्या आणि सर्वकाही शंभर पट झाले.  त्या भांड्याने तो श्रीमंत मनुष्य झाला.  राजाला भांडे व तिचा ठावठिकाणा समजला.  राजाला याबद्दल जाणून घेण्याची उत्सुकता होती आणि तो एक लोभी राजा होता.  “मला 

जादुई भांड्याचे रहस्य शोधायचे आहे.  "जर ते मौल्यवान असेल तर ते राजाच्या तिजोरीत असले पाहिजे," राजाने विचार केला. मग राजाने ताबडतोब आपल्या माणसांना शेतकरी आणि त्याचे भांडे आणण्यास सांगितले.


 जेव्हा जादूचे भांडे राजाच्या दालनात आणले गेले तेव्हा त्यांना काय करावे हे माहित नव्हते.  राजाने विचार केला, “या भांड्यात काय आहे जे मला हे भांडे इतके जादूई बनवते ते पाहू दे?” त्याने आत डोकावले. अनवधानाने तो घसरला आणि भांड्यात पडला. जेव्हा जादूच्या भांड्यातून वर चढले तेव्हा त्याला शोधून थक्क केले.  तिथे शंभर राजे होते.


 त्यानंतर सर्व राजे सिंहासनावर चढू लागले.  ते आपापसात भांडले आणि मेले.  राजाच्या तिजोरीत जादूचे भांडे होते.  “मूर्ख राजाने कुतूहलातून माझ्याकडून जादूची भांडी काढून घेतली आणि शेवटी त्याचा मृत्यू झाला.  "या जादूच्या भांड्याने स्वतः राजाचा बळी घेतला आहे," असे शेतकरी म्हणाला आणि तो सुरक्षित राहिला म्हणून त्याने जादूची भांडी राजाच्या तिजोरीतच ठेवली.

Previous Post Next Post